HUSMALSFÄLLA

HUSMALSFÄLLAHUSMALSFÄLLA
Malfälla Med Mat packaging
HUSMALSFÄLLA
HUSMALSFÄLLA
HUSMALSFÄLLA
HUSMALSFÄLLA
Malfälla Med Mat packaging
HUSMALSFÄLLA
HUSMALSFÄLLA
HUSMALSFÄLLA
HUSMALSFÄLLA

Den praktiska lösningen!

Limfällan SWISSINNO användes för att på ett tidigt stadium upptäcka klädes mal angrepp (Plodia & Ephestia) typer av malar såsom kvarnmott, indisk mjölmott, tobaksmott, etc.. Dessa mal har en vingbredd på ca. 20 mm. De främre vingarna är lysande ljus gula och de bakre vingarna något ljusare. Fällan arbetar efter principen att hanen attraheras av det naturliga ämnet (feromon) och fångas sedan i limfällan.

Fördelar med matfjärilfällan

  • Ger tidig upptäckt på angrepp av mal på kläder och mat.
  • Malarna kan komma in genom alla fyra sidor, vilket ger stor fångst.
  • De fångade malarna är gömda, utom synhåll.
  • Fällan är användningsklar då man tar ut den ur förpackningen, ingen montering behövs.
  • Kompakt och utrymmessnål.
  • Med självhäftande fästkuddar.

Hur man använder det Husmalsfälla

1. Ta ut fällan ur sin skyddande förpackning. Feromonerna är nu aktiva och attraherar redan malar.

2. Placera fällan horisontellt, eller använd den självhäftande tejpen på baksidan för att fästa den på en vertikal yta i eller på ett köksskåp. Fällan är lämplig för användning i kök, skafferier, bagerier, restauranger, etc.

3. Kontrollera fällorna varje vecka. Byt ut fällan när den klibbiga ytan är täckt med malar, eller åtminstone var 8:e vecka.

1. Ta ut fällan ur sin skyddande förpackning. Feromonerna är nu aktiva och attraherar redan malar.

2. Placera fällan horisontellt, eller använd den självhäftande tejpen på baksidan för att fästa den på en vertikal yta i eller på ett köksskåp. Fällan är lämplig för användning i kök, skafferier, bagerier, restauranger, etc.

3. Kontrollera fällorna varje vecka. Byt ut fällan när den klibbiga ytan är täckt med malar, eller åtminstone var 8:e vecka.

Här är några av de vanligaste frågorna
Hur fungerar Malfälla med mat?

Hanmalar attraheras sexuellt av de naturliga feromonerna i den malfällan med mat och fångas av den klibbiga ytan. Detta stör deras parningscykel och minskar malpopulationen. Den ger mycket användbar tidig varning för invasion av olika typer av malar såsom kvarnmott, indisk mjölmott, tobaksmott, etc.

Hur länge varar betet?

Efter uppackning kommer den att fortsätta attrahera malar under 8 veckor.

Är fällan farlig?

Nej. Fällan innehåller inga insektsmedel eller kemiska substanser som är farliga för människa eller djur.

Vad man bör göra i händelse av en invasion?

I händelse av invasion, kontrollera all mat och omgivande område (t.ex. skåp) för larver och puppor, kassera angripen mat och rengör skåpen noggrant. Det är vidare rekommendabelt att packa utsatt mat i lufttäta behållare. 
Inte tillräckligt lufttätt: Behållare med lösa lock, kakburkar, alla sorters plastpåsar, lådor, glasbehållare med korkförseglingar.
Lämpligt: Syltburkar och andra glasbehållare med påskruvade lock, bra plastbehållare med lufttäta lock.

Vilken skada kan malar göra?

Matmalar orsakar angrepp på lagrad mat. Malarna själva gör ingen skada och äter inte under sin korta livstid på 1-2 veckor. Skada som orsakas av larverna inkluderar:
- förlust av mängd och kvalitet hos den påverkade maten.
- efterföljande angrepp på maten av mögel och kvalster.
- kontaminering av mat och matberedningsmaskiner med exkrement, kokonger, ömsat skinn och larver.
-Kortslutna elkretsar & felfunktion hos elektrisk utrustning. 
I hem kan angrepp ofta påverka inte bara mat utan kan också drabba torkade blom-arrangemang, där larverna äter växtfrön. Såvida dessa inte rensas bort kommer malarna att komma fram från dolda platser och angripa maten igen.

Vilka mattyper påverkas av malangrepp?

Larverna äter mat från växtriket, särskilt nötter, torkad frukt, mandlar, jordnötter och ibland säd och sädesprodukter såsom djurfoder, müsli, choklad och torkade blomarrangemang. 

Innovativ och hållbar Schweizisk kvalitetsdesign med respekt för naturen.