Toxiner äventyrar din familj.

Så skydda din familj med en giftfri lösning.

Möss sprider sjukdomar genom matförorening.

Så det är avgörande att eliminera dem säkert och effktivt

Erstatning – så nemt SUPERCAT® Musfalla PRO packaging
MUSFÄLLA PRO SUPERCAT
MUSFÄLLA PRO SUPERCAT
MUSFÄLLA PRO SUPERCAT
MUSFÄLLA PRO SUPERCAT
Erstatning – så nemt SUPERCAT® Musfalla PRO packaging
MUSFÄLLA PRO SUPERCAT
MUSFÄLLA PRO SUPERCAT
MUSFÄLLA PRO SUPERCAT
MUSFÄLLA PRO SUPERCAT

Musfälla PRO Supercat

Super effektiv och anpassad till arten. Förhindrar fel vid fångst.

 • Optimal slagkraft
 • Patenterat Easy Catch system
 • Art-relevant, snabbt dödande
 • Förhindrar fel vid fångst
 • Med naturliga bete

Vårt senaste tillskott till SuperCat-serien är den här briljanta musfällan med sin geniala system för lätt aktivering och den kraftfulla 
hammarfunktionen. Den nya designen dödar möss direkt utan att de endast skadar sig  eller lider.

Fördelar

 • Det naturliga betet är integrerat i en långsträckt behållare framför avtrycksmekanismen. När musen äter betet blir den van vid fällan utan att utlösa den och när den fortsätter att äta, dras den nära avtryckaren och i den perfekta positionen för att fångas.
 • Den nya patenterade utlösningsmekanismen  hindrar musen från att lösa ut fällan av misstag. Bara när musen börjar äta betet och tränger djupare in i fällan lyfter den utlösningsanordningen och utlöser fällan.
 • Kraften som genereras av en extrem högspänningsfjäder tillsammans med fällans kraftfulla spärrverkan, säkerställer att musen dödas ögonblickligen.
 • Med SuperCat Mousetrap PRO lanserar SWISSINNO på världsmarknaden en ny utveckling som enligt sina resultat redan uppfyller framtida EU-standarder och uppnår den högsta kategorin «A» -klassificering enligt International Human Trapping Standards (AIHTS). https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/362/dokumente/ss_18_liste_infektionsschutzgesetz.pdf
 • Musfällan PRO SuperCat har även tilldelats miljömärket BLUE ANGEL för sin speciella miljövänlighet (https://www.blauer-engel.de/uz34).
 • Certifierad av och registrerad hos svenska Naturvårdsverket som godkänt dödligt fångstredskap utan onödigt lidande, under nummer S71: https://www.naturvardsverket.se/lagar-och-regler/beslut/fangstredskap/

Enkel påfyllning Musfälla PRO Supercat

Naturligt och giftfritt ersättningsbete för mus- och råttfällor.

Fyll på fällan snabbt och enkelt med betessprutorna.

Enkel påfyllning SUPERCAT® Musfalla PRO

Automatisk Bluetooth avisering och aktivering av Musfälla PRO Supercat Fångst via appen

Hur man använder det Musfälla PRO Supercat

1. Ta bort skyddslocket och sätt i fällan.

Tryck ner spaken och ta bort det röda skyddshöljet från betet. OBS: Fällan kommer inte att låsas automatiskt om skyddshöljet inte avlägsnas.

Ta bort skyddslocket och sätt i fällan

2. Placera din fälla längs en vägg.

Placera fällan mot en vägg med sin öppna ände i sidled mot väggen (möss går sällan i öppna utrymmen).

Placera din fälla längs en vägg

3. Plocka väck musen och återställ fällan.

Håll upp fällan och tryck på spaken på baksidan för att ta bort den döda musen enkelt och snabbt utan att behöva röra vid den.

Plocka väck musen och återställ fällan
Ta bort skyddslocket och sätt i fällan

1. Ta bort skyddslocket och sätt i fällan.

Tryck ner spaken och ta bort det röda skyddshöljet från betet. OBS: Fällan kommer inte att låsas automatiskt om skyddshöljet inte avlägsnas.

Placera din fälla längs en vägg

2. Placera din fälla längs en vägg.

Placera fällan mot en vägg med sin öppna ände i sidled mot väggen (möss går sällan i öppna utrymmen).

Plocka väck musen och återställ fällan

3. Plocka väck musen och återställ fällan.

Håll upp fällan och tryck på spaken på baksidan för att ta bort den döda musen enkelt och snabbt utan att behöva röra vid den.

4. Slappna av ditt hem är skyddat

Slappna av ditt hem är skyddat
Här är några av de vanligaste frågorna
Hur fungerar musfällan PRO SuperCat?

Vårt senaste tillskott till SuperCat-serien är den här briljanta musfällan med sin geniala system för lätt aktivering och den kraftfulla hammarfunktionen. Den nya designen dödar möss direkt utan att de endast skadar sig eller lider. Betet är gjort av ett hållbart naturmaterial som möss finner oemotståndligt. Det finns inga gifter i betet.

Skall handskar användas när man laddar fällan?

Handskar skall alltid bäras när man handskar med fällor. Det har inte att göra med människolukten känns av på fällan.Råttor och möss som lever i omkring bebyggelseär inte rädda för människolukten. Att använda skyddshandskar är viktigt för den hygienska skälet. Möss och råttor , antingen dom är döda eller levande , kan överföra farliga smittoämnen genom kontakt med päls eller kroppsvätskor.Handskar skyddar mot infektioner.

Hur lång hållbarhet är det på betet?

Betet kommer att vara användbart från några veckor till ett par år. Betet kommer tendera att försvinna pga verkan av insekter eller väder om den stått utomhus. Men lukten kommer att bestå så det är möjligt att fånga gnagare även om det är mycket lite kvar av betet.

Kan betet fyllas på?

Ja, det kan de! När bete saknas ska de fyllas på igen. När fällorna används utomhus äts betet ibland upp av myror, sniglar eller andra djur inom en natt. Swissinno erbjuder praktiska ersättningsbetessprutor, med vilka du mycket enkelt kan lägga nytt bete i fällan.

Kan betet bytas ut?

Ja, vi erbjuder ersättningsbeten som gör din fälla användningsbar under lång tid trots att betet tagit slut.

Hur många fällor ska du sätta ut?

Det är bättre att sätta ut flera fällor, även om du bara misstänker en mus. Vid ett kraftigare angrepp bör flera fällor sättas upp i alla fall.

Var ska jag placera fällan?

Betets attraktionskraft är endast 1-2 meter. Placera fällorna där mössen verkligen springer eller där man kan se musspår (avföringspellets, gnagmärken). Möss springer mest längs väggar, sällan över öppna ytor. Placera alltid fällorna på sidan av väggar eller i hörn, inte mitt i rummet.

Möss vandrar ofta fram och tillbaka mellan inomhus och utomhus. Att sätta fällor på utsidan av byggnaden kan därför påskynda bekämpningen.

 

Hur ofta kan man använda fällan?

SuperCat-fällorna är mycket robusta och kan användas många gånger.

Kan betet bytas ut?

Ja, vi erbjuder ersättningsbeten som gör din fälla användningsbar under lång tid trots att betet tagit slut.

Bytet är borta , och fällan är tom. Vad har hänt?

Detta händer ibland. Det är flera anledningar till detta:

 • Antingen kan djuret vara för litet för att det skal utlösa fällan. I det vilda kan det vara myror , sniglar eller andra smådjur. Även kan ibland äta bytet utan att fångas i fällan.
 • Eller så kan fällan vara defekt och utlösaren är så dålig eller styv så den inte ens fångar en mus längre.

Kolla spärren för att se huruvida lätt den släpper eller om den har fastnat. Genom att rengöra den kan den ibland börja funka igen och fixa felfunktionen. Defekta fällor skall inte användas längre. I de flesta fallen dock , så kan sniglar och myror vara orsaken att bytet saknas. Det kan hjälpa att placera fällan på ett annat ställe istället. Om sniglar är på fällan kan du se genom att det kan vara slem och snigelspillning på och runt fällan.

Vad ska man iaktta när det finns barn och husdjur i närheten av fällorna?

Musfällan PRO SuperCat är säker för barn och husdjur. Men av hygieniska skäl är det klokt att placera fällorna utom räckhåll för barn och husdjur.

Vad måste man tänka på när det finns skyddade djur?

Vissa musarter är strikt skyddade. I Sverige gäller detta buskmus/björkmus och hasselmus. Precis som husmöss lockas dessa till betet och kan också fångas med musfällan. Om dessa arter förekommer eller om detta blir uppenbart under bekämpningen får ingen bekämpning utföras eller en redan påbörjad bekämpning måste avbrytas. Innan några (ytterligare) bekämpningsåtgärder kan vidtas måste tillstånd först inhämtas från Naturvårdsverket. Återetablering med hjälp av levande fällor måste också först godkännas.

Behöver fällan rengöras?

Enligt vår forskning och våra observationer är använda fällor som luktar mus intressantare och bättre accepterade. Lukten av en död mus stör inte djuren. Fällorna bör därför endast rengöras om de är mycket smutsiga och funktionsstörningar kan uppstå. För att göra detta rengör du fällan med varmt vatten och en mjuk borste utan tvål, torkar den och fyller den sedan på nytt med bete. Bär handskar när du arbetar med fällorna av hygieniska skäl.

Mössen går inte i fällorna, fällorna godkänns inte?
 • Eliminera alla födokällor. Ju hungrigare mössen är, desto mer sannolikt är det att de visar intresse för betet i fällorna.
 • Ta bort alla spår, avföring och urin. Städa upp i drabbade rum och rengör med hygieniskt rengöringsmedel. Detta stör och förvirrar mössen och fällorna accepteras snabbare. Bekämpning av angrepp underlättas eftersom det är lättare att se var mössen fortfarande är aktiva.
 • Om fällorna inte tas emot väl kan det hjälpa att placera en liten mängd bete, inte större än ett risgryn, framför fällan (förbete).
 • Det kan också vara klokt att använda ett annat bete. Gnagare har också olika smaker. Nutella är ett mycket bra alternativ till jordnötssmör.
 • Ibland är möss också skygga för en typ av fälla. Då kan det hjälpa att prova en annan fälla.

 

Hvor ofte skal man tjekke fælderne?

Tjek fælderne mindst én gang om dagen. Det er vigtigt og en nærmest en pligt af flere årsager: Døde mus kan afskaffe inden forrådnelse begynder. I sjældne tilfælde kan de ske at den fangede mus kun er skadet og ikke død. De skal derfor fjernes fra fælden og aflives. Fælderne kan genfyldes med lokkamad og sættes klar til brug, på en anden og bedre placering.

Är betet giftigt?

Nej, betet är en naturlig livsmedelsbaserad produkt som inte innehåller några gifter och är säkert för barn och husdjur. Betet innehåller nötter och nötallergiker bör vara försiktiga.

Innovativ och hållbar Schweizisk kvalitetsdesign med respekt för naturen.