MINI ULTRALJUD GNAGARSKRÄMMARE

MINI ULTRALJUD GNAGARSKRÄMMARE
MINI ULTRALJUD GNAGARSKRÄMMARE
MINI ULTRALJUD GNAGARSKRÄMMARE
MINI ULTRALJUD GNAGARSKRÄMMARE
MINI ULTRALJUD GNAGARSKRÄMMARE
MINI ULTRALJUD GNAGARSKRÄMMARE
MINI ULTRALJUD GNAGARSKRÄMMARE
MINI ULTRALJUD GNAGARSKRÄMMARE
MINI ULTRALJUD GNAGARSKRÄMMARE
MINI ULTRALJUD GNAGARSKRÄMMARE

Den garanterade lösningen!

  • Avger ett kontinuerligt högfrekvent ultraljud som driver bort möss och råttor, men är ohörbart för människor.
  • Kräver ett eluttag.
  • En enhet skyddar ett 15m² stort utrymme.
  • Påverkar inte elektronisk utrustning, såsom pacemaker, fjärrkontroller osv.
  • Säker för människor och djur och är human.

Skrämmer bort gnagare och är husdjursvänlig

Mini-gnagarskrämman med ultraljud är idealisk för användning i mindre rum och utrymmen. Den driver bort möss, råttor, mårdar och andra gnagare utan problem, utan att du behöver fånga eller döda dem. Detta gör Mini-gnagarskrämman till en av de enklaste och mest bekväma metoderna för skadedjursbekämpning.

Den är enkel att ställa in och aktivera. Den kan användas i vilket rum som helst i huset och kräver ingen speciell förberedelse. Anslut den bara till ett eluttag och när du slår på den startar skrämman omedelbart att skicka ut högfrekventa ljudvågor som driver bort de oinbjudna skadedjuren. Ultraljudet kan inte höras av människor. Skrämman har en inbyggd LED-lampa som lyser för att indikera att den fungerar korrekt.

Utdrivning av råttor och möss med ultraljud 

Gnagarskrämman använder väldigt lite ström och har praktiskt taget inga underhållskostnader. Skrämman kan användas kontinuerligt eftersom den inte skadar varken människor eller husdjur. Inte ens möss, råttor eller andra gnagare skadas av skrämman: dess ultraljud orsakar dem bara sådant obehag att de ilar iväg för att fly från det så fort de kan.

SWISSINNO-serien omfattar även en större Gnagarskrämma med ultraljud som täcker 30m² och den mer kompakta Mini-versionen som beskrivs här, som täcker 15m².

 

Innovativ och hållbar Schweizisk kvalitetsdesign med respekt för naturen.