SNIGELBARRIÄR

SNIGELBARRIÄRSNIGELBARRIÄR
SNIGELBARRIÄR
SNIGELBARRIÄR
SNIGELBARRIÄR
SNIGELBARRIÄR
SNIGELBARRIÄR
SNIGELBARRIÄR
SNIGELBARRIÄR
SNIGELBARRIÄR
SNIGELBARRIÄR
SNIGELBARRIÄR

Slåssniglar med ett snigelstaket:

 • Stoppar sniglar och med ett obestigligt stängsel.
 • Bestående skydd för trädgårdar, pation, växter och grönsaker.
 • Lätt att konstruera; kan demonteras och monteras så ofta det behövs.
 • Den unika sammanfognings- och monteringsmetoden tillåter obegränsade utvidgningar och konfi gurationer.

  Hur man använder det Snigelbarriär

  1. Permanent skydd för trädgårdar, uteplatser, växter och grönsaker.

  Snigelbarriär

  2. Lätt att bygga; kan demonteras och byggas upp så ofta som det behövs.

  Snigelbarriär

  3. Den unika konstruktionen tillåter obegränsade påbyggnader och konfigurationer.

  Snigelbarriär

  1. Permanent skydd för trädgårdar, uteplatser, växter och grönsaker.

  2. Lätt att bygga; kan demonteras och byggas upp så ofta som det behövs.

  3. Den unika konstruktionen tillåter obegränsade påbyggnader och konfigurationer.

  Snigelbarriär
  Snigelbarriär
  Snigelbarriär

  Innovativ och hållbar Schweizisk kvalitetsdesign med respekt för naturen.