MUSFÄLLAN NO SEE NO TOUCH

MUSFÄLLAN NO SEE NO TOUCHMUSFÄLLAN NO SEE NO TOUCH
MUSFÄLLAN NO SEE NO TOUCH
MUSFÄLLAN NO SEE NO TOUCH
MUSFÄLLAN NO SEE NO TOUCH
MUSFÄLLAN NO SEE NO TOUCH
MUSFÄLLAN NO SEE NO TOUCH
MUSFÄLLAN NO SEE NO TOUCH
MUSFÄLLAN NO SEE NO TOUCH
MUSFÄLLAN NO SEE NO TOUCH
MUSFÄLLAN NO SEE NO TOUCH
MUSFÄLLAN NO SEE NO TOUCH

Håller mössen borta

 • No See No Touch gör precis som namnet säger: fångar musen utom synhåll inne i fällan och du behöver inte röra vid musen för att göra dig av med den.
 • Effektiv, ren och hygienisk.
 • Det medföljande betet är klart för användning.
 • Inga giftiga kemikalier; betet tillverkas av 100% naturliga vegetabiliska produkter.
 • Ersättningsbeten finns tillgängliga.

Effektiv och hygienisk musfälla

Det kan ofta vara svårt att fånga möss och ännu svårare att bli av med dem. Obehag, medkänsla och andra känslor spelar en stor roll när det gäller att bekämpa möss. Därför har vi på Swissinno utvecklat en fälla som fångar och dödar musen utan att du ser den och låter dig göra dig av med kroppen utan fysisk kontakt No See No Touch!

När möss invaderar din bostad måste du rigga en fälla för att bli av med dem. Bland de många olika möjligheterna och musfällorna är "No See, No Touch"-musfällan en av de mest effektiva och hygieniska. Hela fångst- och avlivnings-processen sker utom synhåll i fällan och utförs snabbt. Du behöver bara rigga fällan och tömma den efter att musen har dödats.

Innovativt fångstsystem utan att du behöver se eller röra vid det

Fånga möss på ett säkert och enkelt sätt med "No See, No Touch"-musfällan från Swissinno. Det naturliga betet, som är säkert för husdjur och barn, lockar effektivt in möss i fällan. En stark slagmekanism gör att musen dödas omedelbart i fällan och kan enkelt kasseras.

Hela musfällan kan enkelt hållas över ett avfallskärl, med ingången nedåt. Fällan öppnas lätt med en knapptryckning och den döda musen faller ner i behållaren. Användaren behöver alltså inte plocka upp musen eller röra vid den på något annat sätt och kan till och med undvika att se den.

 

Hur man använder det Musfällan No See No Touch

1. Tryck spaken nedåt och dra av skyddskåpan från betet. SuperCat är nu klar för användning.

Musfällan No See No Touch Installera

2. Placera ut fällan. Eftersom möss sällan korsar öppna ytor bör du placera fällan med den öppna sidan mot väggen. Kontrollera fällan regelbundet.

Musfällan No See No Touch Placera

3. Den fångade musen kan snabbt och enkelt tas bort utan att vidröra den genom att trycka ned spaken. Därefter är SuperCat omedelbart klar att användas igen.

Musfällan No See No Touch Töm

1. Tryck spaken nedåt och dra av skyddskåpan från betet. SuperCat är nu klar för användning.

2. Placera ut fällan. Eftersom möss sällan korsar öppna ytor bör du placera fällan med den öppna sidan mot väggen. Kontrollera fällan regelbundet.

3. Den fångade musen kan snabbt och enkelt tas bort utan att vidröra den genom att trycka ned spaken. Därefter är SuperCat omedelbart klar att användas igen.

Musfällan No See No Touch Installera
Musfällan No See No Touch Placera
Musfällan No See No Touch Töm

Enkel påfyllning Musfällan No See No Touch

Naturligt och giftfritt ersättningsbete för mus- och råttfällor.

Fyll på fällan snabbt och enkelt med betessprutorna.

 

Enkel påfyllning Musfällan No See No Touch

Automatisk Bluetooth avisering och aktivering av Musfällan No See No Touch Fångst via appen

Här är några av de vanligaste frågorna
Hur fungerar musfällan No See No Touch?

No See No Touch-musfällan fångar möss säkert och hygieniskt. Det integrerade betet är oemotståndligt för möss. Den innehåller inga gifter. Fällan är mycket funktionell och redo att användas.

Skall handskar användas när man laddar fällan?

Handskar skall alltid bäras när man handskar med fällor. Det har inte att göra med människolukten känns av på fällan.Råttor och möss som lever i omkring bebyggelseär inte rädda för människolukten. Att använda skyddshandskar är viktigt för den hygienska skälet. Möss och råttor , antingen dom är döda eller levande , kan överföra farliga smittoämnen genom kontakt med päls eller kroppsvätskor.Handskar skyddar mot infektioner.

Hur många fällor ska du sätta ut?

Det är bättre att sätta ut flera fällor, även om du bara misstänker en mus. Vid ett kraftigare angrepp bör flera fällor sättas upp i alla fall.

I vilka områden kan denna fälla användas?

No See No Touch-musfällan kan användas inomhus och utomhus om den skyddas mot väder och vind. Tunnel-designen innebär att denna fälla bara fångar möss. Andra djur som fåglar eller husdjur kan inte komma in i fällan och kommer därför inte att skadas. Den slutna konstruktionen omsluter den fångade musen. När du plockar upp fällan kommer du inte i kontakt med djuret och eventuella läckande vätskor hålls kvar. Av denna anledning är No See No Touch-musfällan särskilt lämpad för användning på platser där hygien är absolut nödvändigt, såsom förvarings- och beredningsutrymmen.

Hur lång hållbarhet är det på betet?

Betet kommer att vara användbart från några veckor till ett par år. Betet kommer tendera att försvinna pga verkan av insekter eller väder om den stått utomhus. Men lukten kommer att bestå så det är möjligt att fånga gnagare även om det är mycket lite kvar av betet.

När ska betet bytas ut?

Betet måste bytas ut om det har blivit mögligt eller kraftigt nedsmutsat på grund av fukt eller regn. För att göra detta, rengör fällan och beteshållaren med varmt vatten och en mjuk borste, torka och fyll sedan på med bete, använd inte tvål eller rengöringsmedel vid rengöringen!

Var ska jag placera fällan?

Betets attraktionskraft är endast 1-2 meter. Placera fällorna där mössen verkligen springer eller där man kan se musspår (avföringspellets, gnagmärken). Möss springer mest längs väggar, sällan över öppna ytor. Placera alltid fällorna på sidan av väggar eller i hörn, inte mitt i rummet.

Möss vandrar ofta fram och tillbaka mellan inomhus och utomhus. Att sätta fällor på utsidan av byggnaden kan därför påskynda bekämpningen.

 

Hur ofta kan man använda fällan?

SuperCat-fällorna är mycket robusta och kan användas många gånger.

Är betet giftigt?

Nej, betet är en naturlig livsmedelsbaserad produkt som inte innehåller några gifter och är säkert för barn och husdjur. Betet innehåller nötter och nötallergiker bör vara försiktiga.

Kan betet bytas ut?

Ja, vi erbjuder ersättningsbeten som gör din fälla användningsbar under lång tid trots att betet tagit slut.

Bytet är borta , och fällan är tom. Vad har hänt?

Detta händer ibland. Det är flera anledningar till detta:

 • Antingen kan djuret vara för litet för att det skal utlösa fällan. I det vilda kan det vara myror , sniglar eller andra smådjur. Även kan ibland äta bytet utan att fångas i fällan.
 • Eller så kan fällan vara defekt och utlösaren är så dålig eller styv så den inte ens fångar en mus längre.

Kolla spärren för att se huruvida lätt den släpper eller om den har fastnat. Genom att rengöra den kan den ibland börja funka igen och fixa felfunktionen. Defekta fällor skall inte användas längre. I de flesta fallen dock , så kan sniglar och myror vara orsaken att bytet saknas. Det kan hjälpa att placera fällan på ett annat ställe istället. Om sniglar är på fällan kan du se genom att det kan vara slem och snigelspillning på och runt fällan.

Hvad skal man være opmærksom på, når der er børn og kæledyr i nærheden af fælderne?

Musfällan No See No Touch er ufarlig for børn og kæledyr. Men af hygiejnemæssige årsager er det fornuftigt at placere fælderne uden for børns og kæledyrs rækkevidde.

Vad måste man tänka på när det finns skyddade djur?

Vissa musarter är strikt skyddade. I Sverige gäller detta buskmus/björkmus och hasselmus. Precis som husmöss lockas dessa till betet och kan också fångas med musfällan. Om dessa arter förekommer eller om detta blir uppenbart under bekämpningen får ingen bekämpning utföras eller en redan påbörjad bekämpning måste avbrytas. Innan några (ytterligare) bekämpningsåtgärder kan vidtas måste tillstånd först inhämtas från Naturvårdsverket. Återetablering med hjälp av levande fällor måste också först godkännas.

Behöver fällan rengöras?

Enligt vår forskning och våra observationer är använda fällor som luktar mus intressantare och bättre accepterade. Lukten av en död mus stör inte djuren. Fällorna bör därför endast rengöras om de är mycket smutsiga och funktionsstörningar kan uppstå. För att göra detta rengör du fällan med varmt vatten och en mjuk borste utan tvål, torkar den och fyller den sedan på nytt med bete. Bär handskar när du arbetar med fällorna av hygieniska skäl.

Mössen går inte i fällorna, fällorna godkänns inte?
 • Eliminera alla födokällor. Ju hungrigare mössen är, desto mer sannolikt är det att de visar intresse för betet i fällorna.
 • Ta bort alla spår, avföring och urin. Städa upp i drabbade rum och rengör med hygieniskt rengöringsmedel. Detta stör och förvirrar mössen och fällorna accepteras snabbare. Bekämpning av angrepp underlättas eftersom det är lättare att se var mössen fortfarande är aktiva.
 • Om fällorna inte tas emot väl kan det hjälpa att placera en liten mängd bete, inte större än ett risgryn, framför fällan (förbete).
 • Det kan också vara klokt att använda ett annat bete. Gnagare har också olika smaker. Nutella är ett mycket bra alternativ till jordnötssmör.
 • Ibland är möss också skygga för en typ av fälla. Då kan det hjälpa att prova en annan fälla.

 

Innovativ och hållbar Schweizisk kvalitetsdesign med respekt för naturen.