FSC® TRÄ MUSFÄLLA SUPERCAT

FSC® Trä musfälla SuperCatFSC® Trä musfälla SuperCat
FSC® TRÄ MUSFÄLLA SUPERCAT
FSC® TRÄ MUSFÄLLA SUPERCAT
FSC® TRÄ MUSFÄLLA SUPERCAT
FSC® TRÄ MUSFÄLLA SUPERCAT
FSC® TRÄ MUSFÄLLA SUPERCAT
FSC® TRÄ MUSFÄLLA SUPERCAT
FSC® TRÄ MUSFÄLLA SUPERCAT
FSC® TRÄ MUSFÄLLA SUPERCAT

Den innovativa lösningen!

 • Fällan är tillverkad av trä certifierat av Forestry Stewardship Council - FSC®-logotypen försäkrar konsumenterna om att virket endast kommer från ansvarsfullt skogsbruk.
 • Den patenterade säkra anordningen gör fällan extra enkel och säker att använda. Den eliminerar fullständigt det knepiga (och ofta farliga) fumliga sättet som monteringen av vanliga fällor av trä kan leda till.
 • Unik schweizisk design med kraftig fjädermekanism för optimal effekt och omedelbar human avlivning.
 • Den specialformade beteshållaren underlättar användningen av alla typer av beten, såsom ost, bacon, choklad osv.
 • Beteshållaren är placerad mitt på den halvcirkelformade låsplinten så att musen får ett slag med optimal effekt oavsett från vilket håll den kommer in i fällan.

 

  Hur man använder det FSC® Trä musfälla SuperCat

  1. Tryck spaken nedåt och ta bort skyddskåpan för betet. SuperCat är nu klar att användas.

  2. Placera ut fällan. Eftersom möss sällan korsar öppna ytor bör du placera fällan med den öppna sidan mot väggen. Kontrollera fällan regelbundet

  FSC® Trä musfälla SuperCat Installera

  3. Den fångade musen kan snabbt och enkelt tas bort utan att vidröra den genom att trycka ned spaken. Därefter är SuperCat omedelbart klar att användas igen.

  FSC® Trä musfälla SuperCat Placera

  3. Placera ut fällan. Eftersom möss sällan korsar öppna ytor bör du placera fällan med den öppna sidan mot väggen. Kontrollera fällan regelbundet.

  FSC® Trä musfälla SuperCat Töm

  1. Tryck spaken nedåt och ta bort skyddskåpan för betet. SuperCat är nu klar att användas.

  2. Placera ut fällan. Eftersom möss sällan korsar öppna ytor bör du placera fällan med den öppna sidan mot väggen. Kontrollera fällan regelbundet

  3. Den fångade musen kan snabbt och enkelt tas bort utan att vidröra den genom att trycka ned spaken. Därefter är SuperCat omedelbart klar att användas igen.

  3. Placera ut fällan. Eftersom möss sällan korsar öppna ytor bör du placera fällan med den öppna sidan mot väggen. Kontrollera fällan regelbundet.

  FSC® Trä musfälla SuperCat Installera
  FSC® Trä musfälla SuperCat Placera
  FSC® Trä musfälla SuperCat Töm

  Enkel påfyllning FSC® Trä musfälla SuperCat

  Naturligt och giftfritt ersättningsbete för mus- och råttfällor.

  Fyll på fällan snabbt och enkelt med betessprutorna.

  Enkel påfyllning FSC® Trä musfälla SuperCat

  Automatisk Bluetooth avisering och aktivering av FSC® Trä musfälla SuperCat Fångst via appen

  Här är några av de vanligaste frågorna
  Skall handskar användas när man laddar fällan?

  Handskar skall alltid bäras när man handskar med fällor. Det har inte att göra med människolukten känns av på fällan.Råttor och möss som lever i omkring bebyggelseär inte rädda för människolukten. Att använda skyddshandskar är viktigt för den hygienska skälet. Möss och råttor , antingen dom är döda eller levande , kan överföra farliga smittoämnen genom kontakt med päls eller kroppsvätskor.Handskar skyddar mot infektioner.

  Hur många fällor ska du sätta ut?

  Det är bättre att sätta ut flera fällor, även om du bara misstänker en mus. Vid ett kraftigare angrepp bör flera fällor sättas upp i alla fall.

  Vilket bete kan användas?

  Olika beten som färskost, Nutella eller jordnötssmör kan användas.

  Var ska fällan placeras?

  FSC-trämusfällan SuperCat är särskilt lämplig för användning inomhus. Utomhus ska fällan sättas upp i en tunnel eller låda. Detta skyddar fällan från fukt och undviker problem med husdjur och andra smådjur.

  Lockbetets attraktionskraft är endast 1-2 meter. Placera fällorna där mössen verkligen springer eller där man kan se musspår (avföringspellets, gnagmärken). Möss springer mest längs väggar, sällan över öppna ytor. Rikta fällan mot väggen eftersom möss sällan korsar öppna utrymmen.

  Hur ofta kan man använda fällan?

  SuperCat-fällorna är mycket robusta och kan användas många gånger.

  Vad ska man iaktta när det finns barn och husdjur i närheten av fällorna?

  FSC® Trä musfälla SuperCat är säker för barn och husdjur. Men av hygieniska skäl är det klokt att placera fällorna utom räckhåll för barn och husdjur.

  Vad måste man tänka på när det finns skyddade djur?

  Vissa musarter är strikt skyddade. I Sverige gäller detta buskmus/björkmus och hasselmus. Precis som husmöss lockas dessa till betet och kan också fångas med musfällan. Om dessa arter förekommer eller om detta blir uppenbart under bekämpningen får ingen bekämpning utföras eller en redan påbörjad bekämpning måste avbrytas. Innan några (ytterligare) bekämpningsåtgärder kan vidtas måste tillstånd först inhämtas från Naturvårdsverket. Återetablering med hjälp av levande fällor måste också först godkännas.

  Mössen går inte i fällorna, fällorna godkänns inte?

  Eliminera alla födokällor. Ju hungrigare mössen är, desto mer sannolikt är det att de visar intresse för betet i fällorna.

  Ta bort alla spår, avföring och urin. Städa upp i drabbade rum och rengör med hygieniskt rengöringsmedel. Detta stör och förvirrar mössen och fällorna accepteras snabbare. Bekämpning av angrepp underlättas eftersom det är lättare att se var mössen fortfarande är aktiva.

  Om fällorna inte tas emot väl kan det hjälpa att placera en liten mängd bete, inte större än ett risgryn, framför fällan (förbete).

  Det kan också vara klokt att använda ett annat bete. Gnagare har också olika smaker. Nutella är ett mycket bra alternativ till jordnötssmör.

  Ibland är möss också skygga för en typ av fälla. Då kan det hjälpa att prova en annan fälla.

  Behöver fällan rengöras?

  Enligt vår forskning och våra observationer är använda fällor som luktar mus intressantare och bättre accepterade. Lukten av en död mus stör inte djuren. Fällorna bör därför endast rengöras om de är mycket smutsiga och funktionsstörningar kan uppstå. För att göra detta rengör du fällan med varmt vatten och en mjuk borste utan tvål, torkar den och fyller den sedan på nytt med bete. Bär handskar när du arbetar med fällorna av hygieniska skäl.

  Innovativ och hållbar Schweizisk kvalitetsdesign med respekt för naturen.