KLASSISKA GNAGARFÄLLOR

Klassiska GnagarfällorKlassiska Gnagarfällor
KLASSISKA GNAGARFÄLLOR
KLASSISKA GNAGARFÄLLOR
KLASSISKA GNAGARFÄLLOR
KLASSISKA GNAGARFÄLLOR
KLASSISKA GNAGARFÄLLOR
KLASSISKA GNAGARFÄLLOR

Den garanterade lösningen!

  • Klassisk design som fortfarande fungerar
  • Dessa säljs fortfarande till traditionalister som föredrar att använda basprodukter istället för dagens mer avancerade produkter.
  • Konstruerade för att vara hållbara, tåla robust användning och vara effektiva.
  • Som vissa skulle säga; ”De gamla modellerna är fortfarande bäst”!
Här är några av de vanligaste frågorna

Enkel påfyllning Trämusfälla classic

Naturligt och giftfritt ersättningsbete för mus- och råttfällor.

Fyll på fällan snabbt och enkelt med betessprutorna.

Enkel påfyllning Trämusfälla classic
Var ska fällan placeras?

Trämusfälla classic är särskilt lämplig för användning inomhus. Utomhus ska fällan sättas upp i en tunnel eller låda. Detta skyddar fällan från fukt och undviker problem med husdjur och andra smådjur.

Lockbetets attraktionskraft är endast 1-2 meter. Placera fällorna där mössen verkligen springer eller där man kan se musspår (avföringspellets, gnagmärken). Möss springer mest längs väggar, sällan över öppna ytor. Rikta fällan mot väggen eftersom möss sällan korsar öppna utrymmen.

Hur ofta behöver fällorna kollas?

Kolla fällorna varje dag , detta är viktigt av olika anledningar, döda möss kan kasseras innan nedbrytningen börjar. I sällsynta fall kan musen fångas i fällan och inte dödas ögonblickligen, utan bara skadas. Då måste den tas bort ur fällan så den kan återladdas och ställas tillbaka eller flyttas till bättre plats efter behov.

Hur många fällor ska du sätta ut?

Det är bättre att sätta ut flera fällor, även om du bara misstänker en mus. Vid ett kraftigare angrepp bör flera fällor sättas upp i alla fall.

Vad måste man tänka på när det finns skyddade djur?

Vissa musarter är strikt skyddade. I Sverige gäller detta buskmus/björkmus och hasselmus. Precis som husmöss lockas dessa till betet och kan också fångas med musfällan. Om dessa arter förekommer eller om detta blir uppenbart under bekämpningen får ingen bekämpning utföras eller en redan påbörjad bekämpning måste avbrytas. Innan några (ytterligare) bekämpningsåtgärder kan vidtas måste tillstånd först inhämtas från Naturvårdsverket. Återetablering med hjälp av levande fällor måste också först godkännas.

Mössen går inte i fällorna, fällorna godkänns inte?
  • Eliminera alla födokällor. Ju hungrigare mössen är, desto mer sannolikt är det att de visar intresse för betet i fällorna.
  • Ta bort alla spår, avföring och urin. Städa upp i drabbade rum och rengör med hygieniskt rengöringsmedel. Detta stör och förvirrar mössen och fällorna accepteras snabbare. Bekämpning av angrepp underlättas eftersom det är lättare att se var mössen fortfarande är aktiva.
  • Om fällorna inte tas emot väl kan det hjälpa att placera en liten mängd bete, inte större än ett risgryn, framför fällan (förbete).
  • Det kan också vara klokt att använda ett annat bete. Gnagare har också olika smaker. Nutella är ett mycket bra alternativ till jordnötssmör.
  • Ibland är möss också skygga för en typ av fälla. Då kan det hjälpa att prova en annan fälla.

 

Innovativ och hållbar Schweizisk kvalitetsdesign med respekt för naturen.