RÅTTFÄLLA PRO SUPERCAT

SUPERCAT® RÄTTFÄLLAN PRO packaging
RÅTTFÄLLA PRO SUPERCAT
RÅTTFÄLLA PRO SUPERCAT
RÅTTFÄLLA PRO SUPERCAT
RÅTTFÄLLA PRO SUPERCAT
SUPERCAT® RÄTTFÄLLAN PRO packaging
RÅTTFÄLLA PRO SUPERCAT
RÅTTFÄLLA PRO SUPERCAT
RÅTTFÄLLA PRO SUPERCAT
RÅTTFÄLLA PRO SUPERCAT

Enkelt bortskaffande av råttor utan att de fångade djuren trillar ut

Kombinationen av en smart utlösningsmekanism och enorm slagkraft är kärnan i Råttfällan PRO SuperCat. Med detta system avlivas råttor snabbt och pålitligt på ett lämpligt sätt. 

Gnagarna lockas med hjälp av ett naturligt bete som är fritt från gifter och kemikalier. Råttfällan uppfyller redan framtida EU-standarder och den är en pionjär inom human skadedjursbekämpning. 

Döda råttor kan enkelt kasseras utan kontakt. Allt du behöver göra är att lyfta fällan och trycka på knappen på baksidan.

Råttfälla med många fördelar:

  • Patenterad, exakt frigöringsmekanism
  • Missar aldrig
  • Stark slagkraft
  • Eliminera råttor på ett lämpligt och snabbt sätt
  • Fri från gift och kemikalier
  • Omedelbart redo att användas med bete
  • Bete för påfyllning finns tillgängligt

Med SuperCat Råttfälla PRO lanserar SWISSINNO på världsmarknaden en ny utveckling som enligt sina resultat redan uppfyller framtida EU-standarder och uppnår den kategorin «B» -klassificering enligt International Human Trapping Standards (AIHTS). https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/418/dokumente/ss_18_liste_infektionsschutzgesetz_0.pdf

Råttfälla PRO SuperCat har även tilldelats miljömärket BLUE ANGEL för sin speciella miljövänlighet https://www.blauer-engel.de/uz34

Certifierad av och registrerad hos svenska Naturvårdsverket som godkänt dödligt fångstredskap utan onödigt lidande, under nummer S74.
https://www.naturvardsverket.se/lagar-och-regler/beslut/fangstredskap/

Hur man använder det Råttfälla PRO SuperCat

1.) För att aktivera Råttfällan PRO SuperCat, trycker man helt enkelt ner spaken och avlägsnar skyddskåpan från betet.

Råttfälla PRO SuperCat Installera

2.) Råttor passerar sällan öppna ytor utan rör sig längs väggarna. Placera därför råttfällan med den öppna sidan mot väggen.

Råttfälla PRO SuperCat Placera

3.) Kasseringen är hygienisk och utan kontakt! Detta gör att den döda råttan kan kasseras utan att man vidrör den. Du trycker helt enkelt på knappen som finns på baksidan.
Råttfällan PRO SuperCat kan sedan användas omedelbart igen.

Råttfälla PRO SuperCat Töm

1.) För att aktivera Råttfällan PRO SuperCat, trycker man helt enkelt ner spaken och avlägsnar skyddskåpan från betet.

2.) Råttor passerar sällan öppna ytor utan rör sig längs väggarna. Placera därför råttfällan med den öppna sidan mot väggen.

3.) Kasseringen är hygienisk och utan kontakt! Detta gör att den döda råttan kan kasseras utan att man vidrör den. Du trycker helt enkelt på knappen som finns på baksidan.
Råttfällan PRO SuperCat kan sedan användas omedelbart igen.

Råttfälla PRO SuperCat Installera
Råttfälla PRO SuperCat Placera
Råttfälla PRO SuperCat Töm

Enkel påfyllning Råttfälla PRO SuperCat

Naturligt och giftfritt ersättningsbete för mus- och råttfällor.

Fyll på fällan snabbt och enkelt med betessprutorna.

 

Enkel påfyllning Råttfälla PRO SuperCat

Innovativ och hållbar Schweizisk kvalitetsdesign med respekt för naturen.