Användning av gift vid råttbekämpning är farligt för din familj och husdjur.

Lita på vår pålittliga råttfälla med naturliga lösningar.

Råttor bär på sjukdomar som virus och salmonella.

Minimera dessa risker med effektiv kontroll.

SUPERCAT® RÄTTFÄLLAN PRO packaging
RÅTTFÄLLA PRO SUPERCAT
RÅTTFÄLLA PRO SUPERCAT
RÅTTFÄLLA PRO SUPERCAT
RÅTTFÄLLA PRO SUPERCAT
SUPERCAT® RÄTTFÄLLAN PRO packaging
RÅTTFÄLLA PRO SUPERCAT
RÅTTFÄLLA PRO SUPERCAT
RÅTTFÄLLA PRO SUPERCAT
RÅTTFÄLLA PRO SUPERCAT

Råttfälla PRO SuperCat

Enkelt bortskaffande av råttor utan att de fångade djuren trillar ut

Kombinationen av en smart utlösningsmekanism och enorm slagkraft är kärnan i Råttfällan PRO SuperCat. Med detta system avlivas råttor snabbt och pålitligt på ett lämpligt sätt. 

Gnagarna lockas med hjälp av ett naturligt bete som är fritt från gifter och kemikalier. Råttfällan uppfyller redan framtida EU-standarder och den är en pionjär inom human skadedjursbekämpning. 

Döda råttor kan enkelt kasseras utan kontakt. Allt du behöver göra är att lyfta fällan och trycka på knappen på baksidan.

Råttfälla med många fördelar:

  • Patenterad, exakt frigöringsmekanism
  • Missar aldrig
  • Stark slagkraft
  • Eliminera råttor på ett lämpligt och snabbt sätt
  • Fri från gift och kemikalier
  • Omedelbart redo att användas med bete
  • Bete för påfyllning finns tillgängligt

Enkelt fångstsystem - pålitligt och effektivt

Råttfällan PRO SuperCat är resultatet av en omfattande utvecklings- och testprocess och som har dragit nytta av återkopplingen från den tidigare modellen. På grundval av dessa data designades slutligen en produkt som sätter nya standarder när det gäller effektivitet.

Genom att kombinera det "enkla fångningssystemet" med den ökade spänningen på slagetmekanismen, är Råttfällan PRO SuperCat mer exakt, mer dödlig och därför mer artlämplig än tidigare råttfällor.

Automatisk Bluetooth avisering och aktivering av Råttfälla PRO SuperCat Fångst via appen

Hur man använder det Råttfälla PRO SuperCat

1. Spänn fällan och ta bort skyddskåpan.

För att aktivera Råttfällan PRO SuperCat, trycker man helt enkelt ner spaken och avlägsnar skyddskåpan från betet.

Spänn fällan och ta bort skyddskåpan

2. Placera fällan längs en vägg.

Råttor passerar sällan öppna ytor utan rör sig längs väggarna. Placera därför råttfällan med den öppna sidan mot väggen.

Placera fällan längs en vägg

3. Kassera musen och återställ fällan.

Kasseringen är hygienisk och utan kontakt! Detta gör att den döda råttan kan kasseras utan att man vidrör den. Du trycker helt enkelt på knappen som finns på baksidan. Råttfällan PRO SuperCat kan sedan användas omedelbart igen.

Kassera musen och återställ fällan
Spänn fällan och ta bort skyddskåpan

1. Spänn fällan och ta bort skyddskåpan.

För att aktivera Råttfällan PRO SuperCat, trycker man helt enkelt ner spaken och avlägsnar skyddskåpan från betet.

Placera fällan längs en vägg

2. Placera fällan längs en vägg.

Råttor passerar sällan öppna ytor utan rör sig längs väggarna. Placera därför råttfällan med den öppna sidan mot väggen.

Kassera musen och återställ fällan

3. Kassera musen och återställ fällan.

Kasseringen är hygienisk och utan kontakt! Detta gör att den döda råttan kan kasseras utan att man vidrör den. Du trycker helt enkelt på knappen som finns på baksidan. Råttfällan PRO SuperCat kan sedan användas omedelbart igen.

4. Koppla av hemma utan bekymmer.

Koppla av hemma utan bekymmer
Här är några av de vanligaste frågorna
Hur fungerar råttfällan PRO SuperCat?

Betet lockar till sig råttorna och är tillverkat av den långlivade livsmedelsingrediensen jordnötssmör, som har en oemotståndlig dragningskraft på gnagare. Betet innehåller inga gifter. Så snart råttan aktiverar den smarta utlösningsmekanismen slår fällan till med enorm kraft och dödar råttan snabbt och tillförlitligt på ett artanpassat sätt.

Skall handskar användas när man laddar fällan?

Handskar skall alltid bäras när man handskar med fällor. Det har inte att göra med människolukten känns av på fällan.Råttor och möss som lever i omkring bebyggelseär inte rädda för människolukten. Att använda skyddshandskar är viktigt för den hygienska skälet. Möss och råttor , antingen dom är döda eller levande , kan överföra farliga smittoämnen genom kontakt med päls eller kroppsvätskor.Handskar skyddar mot infektioner.

Kan betet fyllas på?

Ja, det kan de! När bete saknas ska de fyllas på igen. När fällorna används utomhus äts betet ibland upp av myror, sniglar eller andra djur inom en natt. Swissinno erbjuder praktiska ersättningsbetessprutor, med vilka du mycket enkelt kan lägga nytt bete i fällan.

Är betet giftigt?

Nej, betet är en naturlig livsmedelsbaserad produkt som inte innehåller några gifter och är säkert för barn och husdjur. Betet innehåller nötter och nötallergiker bör vara försiktiga.

Hur ofta kan man använda fällan?

SuperCat-fällorna är mycket robusta och kan användas många gånger.

Var ska jag placera fällan?

Betets attraktionskraft är endast 1-2 meter. Placera fällorna där råttorna verkligen springer eller där råttspår kan ses (avföringspellets, gnagmärken). Rats run mostly along walls, rarely across open spaces. Placera alltid fällorna på sidan av väggar eller i hörn, inte mitt i rummet.

Rats often wander back and forth between indoors and outdoors. Att sätta fällor på utsidan av byggnaden kan därför påskynda bekämpningen.

 

 

Hur ofta behöver fällorna kollas?

Kolla fällorna varje dag , detta är viktigt av olika anledningar, döda möss kan kasseras innan nedbrytningen börjar. I sällsynta fall kan musen fångas i fällan och inte dödas ögonblickligen, utan bara skadas. Då måste den tas bort ur fällan så den kan återladdas och ställas tillbaka eller flyttas till bättre plats efter behov.

Betet är borta, men fällan är tom. Vad har hänt?

Du kanske har möss också. Möss kan äta betet från råttfällan utan att fångas. Vårt bästa råd är att skaffa en råttfälla också.

Vad ska man iaktta när det finns barn och husdjur i närheten av fällorna?

Råttfälla PRO SuperCat är säker för barn och husdjur. Men av hygieniska skäl är det klokt att placera fällorna utom räckhåll för barn och husdjur.

Vad måste man tänka på när det finns skyddade djur?

Vissa djur- och musarter är strikt skyddade (t.ex. i Tyskland skogsmus, gulhalsad mus, hasselmus, igelkottar och sångfåglar). Liksom husmöss lockas dessa till betet och kan fångas med råttfällan. Om dessa arter förekommer eller om detta blir uppenbart under bekämpningen får ingen bekämpning utföras eller en redan påbörjad bekämpning måste avbrytas. Innan några (ytterligare) bekämpningsåtgärder kan vidtas måste tillstånd först inhämtas från Naturvårdsverket. Återetablering med hjälp av levande fällor måste också först godkännas.

 

Är det nödvändigt att rengöra fällan efter varje fångst för att eliminera lukten av muskadaver och få en bra fångst?

Nej, det här är inte användbart. Enligt våra observationer är det ganska gynnsamt om en fälla luktar mus eller råtta, dessutom är doften av slakt inte ett problem. Detta väcker intresse och minskar rädslan för fällorna. Mycket förorenade fällor kan och bör rengöras med vatten av hygieniska skäl. Använd skyddshandskar och använd inte tvål.

Hur lång hållbarhet är det på betet?

Betet kommer att vara användbart från några veckor till ett par år. Betet kommer tendera att försvinna pga verkan av insekter eller väder om den stått utomhus. Men lukten kommer att bestå så det är möjligt att fånga gnagare även om det är mycket lite kvar av betet.

Innovativ och hållbar Schweizisk kvalitetsdesign med respekt för naturen.