RÅTTFÄLLAN SUPERCAT

RÅTTFÄLLAN SUPERCATRåttfällan SuperCat
SUPERCAT® RÄTTFÄLLAN packaging
RÅTTFÄLLAN SUPERCAT
RÅTTFÄLLAN SUPERCAT
RÅTTFÄLLAN SUPERCAT
RÅTTFÄLLAN SUPERCAT
RÅTTFÄLLAN SUPERCAT
SUPERCAT® RÄTTFÄLLAN packaging
RÅTTFÄLLAN SUPERCAT
RÅTTFÄLLAN SUPERCAT
RÅTTFÄLLAN SUPERCAT
RÅTTFÄLLAN SUPERCAT
RÅTTFÄLLAN SUPERCAT

Ogiftig - Återanvändbar - Naturliga bete

Inklusive bete, färdig att användas:

 • Betet är en naturlig, ogiftig produkt och lockar effektivt till sig möss och råttor
 • Utomordentligt höga fångstkvoter: tusentals konsumenter berättar om ett stort antal fångster på kort tid 
 • Schweizisk design med kraftfulla fjädermekanismer 
 • Avlägsna de döda gnagarna hygieniskt utan att behöva ta på dem
 • Råttfällan är barnsäker: fällans blixtsnabba bygel avlivar råttor, men skadar inte barn eller husdjur
 • För inomhus- och utomhusbruk
 • Perfekt både för hemmet och industrin: för fabriker, kontor, farmar och planteringar
 • Reservbete fi nns att tillgå

Bete för råttfälla

SuperCat Råtfälla levereras med bete och redo för omedelbar användning. Betet är tillverkat av ett långvarigt naturligt ämne som råttor tycker är oemotståndligt. Det innehåller inga gifter eller farliga kemikalier och är helt säkert för människor och djur.

SuperCat-råttfällan är extremt effektiv och dess kraftfulla slagmekanism dödar även de starkaste råttorna direkt. För att ställa in fällan, tryck in den stora spaken för att öppna fällan och ta bort locket från beteshållaren: fällan är nu redo att användas.

För att kassera den döda råttan snabbt och hygieniskt utan att behöva röra den, håll fällan över ett avfallskärl med käftarna pekande nedåt och tryck på spaken ... råttan kommer att falla ur fällan.

SuperCat-fällan är mycket robust och kan användas om och om igen. Ersättningsbeten finns tillgängliga.

  Hur man använder det Råttfällan SuperCat

  1. Tryck spaken nedåt och tag bort skyddskåpan för betet. SUPERCAT är nu klar att användas.

  Råttfällan SuperCat Installera

  2. Placera ut fällan och spänn den. Eftersom råttor sällan korsar fria ytor bör du placera fällan med den öppna sidan mot väggen. 
  Kontrollera fällan regelbundet..

  Råttfällan SuperCat Placera

  3. Den fångade råttan kan snabbt och enkelt tas bort utan att röra vid den genom att trycka ned spaken. 
  Därefter är SUPERCAT omedelbart klar att användas igen.

  Råttfällan SuperCat Töm

  1. Tryck spaken nedåt och tag bort skyddskåpan för betet. SUPERCAT är nu klar att användas.

  2. Placera ut fällan och spänn den. Eftersom råttor sällan korsar fria ytor bör du placera fällan med den öppna sidan mot väggen. 
  Kontrollera fällan regelbundet..

  3. Den fångade råttan kan snabbt och enkelt tas bort utan att röra vid den genom att trycka ned spaken. 
  Därefter är SUPERCAT omedelbart klar att användas igen.

  Råttfällan SuperCat Installera
  Råttfällan SuperCat Placera
  Råttfällan SuperCat Töm

  Enkel påfyllning Råttfällan SuperCat

  Naturligt och giftfritt ersättningsbete för mus- och råttfällor.

  Fyll på fällan snabbt och enkelt med betessprutorna.

  Enkel påfyllning Råttfällan SuperCat

  Automatisk Bluetooth avisering och aktivering av Råttfällan SuperCat Fångst via appen

  Här är några av de vanligaste frågorna
  Hur fungerar betet till råttfällan?

  Betet är gjort av ett hållbart naturmaterial som gnagare finner oemotståntligt. Det finns inga gifter i betet.

  Hur lång hållbarhetstid har betet?

  Betet kommer att vara användbart från några veckor till ett par år. Betet kommer tendera att försvinna pga verkan av insekter eller väder om den stått utomhus. Men lukten kommer att bestå så det är möjligt att fånga gnagare även om det är mycket lite kvar av betet.

  Var ska fällan placeras?

  Trä Råttfällan SuperCat är särskilt lämplig för användning inomhus. Utomhus ska fällan sättas upp i en tunnel eller låda. Detta skyddar fällan från fukt och undviker problem med husdjur och andra smådjur.

  Lockbetets attraktionskraft är endast 1-2 meter. Placera fällorna där råttorna verkligen springer eller där man kan se råttspår (avföringspellets, gnagmärken). Råttor springer mest längs väggar, sällan över öppna ytor. Rikta fällan mot väggen eftersom råttor sällan korsar öppna utrymmen.

  Hur ofta kan man använda fällan?

  Fällan "Super Cat“ är väldigt robust och kan användas otaliga gånger.

  Är betet giftigt?

  Nej, betet är en naturbaserad produkt och innehåller inga gifter. Är säker för barn och husdjur.

  Kan betet bytas ut?

  Ja, vi erbjuder ersättningsbeten som gör din fälla användningsbar under lång tid trots att betet tagit slut.

  Betet är borta, men fällan är tom. Vad har hänt?

  Du kanske har möss också. Möss kan äta betet från råttfällan utan att fångas. Vårt bästa råd är att skaffa en råttfälla också.

  Vad ska man iaktta när det finns barn och husdjur i närheten av fällorna?

  Råttfällan SuperCat är säker för barn och husdjur. Men av hygieniska skäl är det klokt att placera fällorna utom räckhåll för barn och husdjur.

  Vad måste man tänka på när det finns skyddade djur?

  Vissa djur- och musarter är strikt skyddade (t.ex. i Tyskland skogsmus, gulhalsad mus, hasselmus, igelkottar och sångfåglar). Liksom husmöss lockas dessa till betet och kan fångas med råttfällan. Om dessa arter förekommer eller om detta blir uppenbart under bekämpningen får ingen bekämpning utföras eller en redan påbörjad bekämpning måste avbrytas. Innan några (ytterligare) bekämpningsåtgärder kan vidtas måste tillstånd först inhämtas från Naturvårdsverket. Återetablering med hjälp av levande fällor måste också först godkännas.

   

  Innovativ och hållbar Schweizisk kvalitetsdesign med respekt för naturen.