GNAGARSTOPP STÅLULL

GNAGARSTOPP STÅLULLGNAGARSTOPP STÅLULL
GNAGARSTOPP STÅLULL
GNAGARSTOPP STÅLULL
GNAGARSTOPP STÅLULL
GNAGARSTOPP STÅLULL
GNAGARSTOPP STÅLULL
GNAGARSTOPP STÅLULL
GNAGARSTOPP STÅLULL
GNAGARSTOPP STÅLULL

Giftfri - Miljövänlig - Återanvändningsbar

Gnagarstopp Stålull förhindrar effektivt gnagare och skadedjur från att ta sig in. Detta uppnås genom en tätmaskig stålulls-konstruktion som också ger vind- och dammskydd. Tack vare sammansättningen av rostfritt stål och polyfiber bildas ingen rost, till skillnad från konventionell stålull. Tack vare användningen av högkvalitativa material kan gnagare inte äta sig igenom stålullen. Detta ger en pålitlig, ogenomtränglig barriär. Ytterligare fördelar är den enkla hanteringen och återanvändbarheten. Gnagarstopp Stålull är tillverkad av rostfritt stål och polyfiber och används för att täta hål och sprickor i murverk.

Gnagare och andra skadedjur förhindras från att ta sig in i byggnader, bostäder och andra anläggningar.
Lätt att montera: klipp en bit stålull som är något större än det hål som ska tätas och applicera den på önskad plats.
Omfattande tester har visat att Gnagarstopp Stålull är effektivt mot möss, råttor, fåglar, fladdermöss, skalbaggar, insekter, sniglar och andra skadedjur.
 

  • Om du kan trycka en penna genom ett hål, då kan en mus också komma igenom… den har en flexibel skalle som gör det möjligt för den att tränga igenom ett 6 mm stort hål!
  • Perfekt för hemmet, lägenheter, kontor och alla ställen där matvaror förvaras.
  • Perfekt för hemmet, lägenheter, kontor och alla ställen där matvaror förvaras.
  • Lätt att installera och ger en bestående tätning.
  • En 100% effektiv barriär för alla gnagare, skalbaggar, fåglar och andra skadedjur.
  • Rulle 50 cm x 50 mm.

Hur man använder det Gnagarstopp stålull

1.) Stålull för att stoppa gnagare ska alltid hanteras med handskar, använd lämpliga arbets- eller skyddshandskar.

Gnagarstopp stålull

2.) Den gnagarstoppande stålullen ska skäras något större än den öppning du vill täta. Klipp helt enkelt med en sax.

Gnagarstopp stålull

3.) Tryck in den klippta biten av stålull för gnagare jämnt i öppningen tills den är helt stängd. Se till att det inte finns några slitsar eller hål och att öppningen är helt förseglad.

Gnagarstopp stålull

1.) Stålull för att stoppa gnagare ska alltid hanteras med handskar, använd lämpliga arbets- eller skyddshandskar.

2.) Den gnagarstoppande stålullen ska skäras något större än den öppning du vill täta. Klipp helt enkelt med en sax.

3.) Tryck in den klippta biten av stålull för gnagare jämnt i öppningen tills den är helt stängd. Se till att det inte finns några slitsar eller hål och att öppningen är helt förseglad.

Gnagarstopp stålull
Gnagarstopp stålull
Gnagarstopp stålull
Här är några av de vanligaste frågorna
Är stålullen som stoppar gnagare rostfri?

Ja, stålullen är tillverkad av rostfria fibrer, så stålullen rostar inte och kan användas länge.

Kan stålullen användas i eller runt elektriska ledningar?

Stålullen kan användas runt en helt förseglad ledning men inte i kontakt med en öppen elektrisk källa.

Bör man ha handskar på sig vid uppställningen?

När man arbetar med stålull ska man alltid bära arbetshandskar för att undvika skador från det grova materialet.

Finns det några säkerhetsåtgärder som måste vidtas?

Förutom arbetshandskar rekommenderas även ögon- eller ansiktsskydd om arbetet ska utföras på eller över huvudhöjd.

Är stålull mot gnagare skadligt för miljön?

Nåt som är negativt för miljön är att stålullen för gnagare stoppas av naturliga och icke-toxiska material och har därför ingen negativ inverkan på miljön.

Kan stålullen användas som ett lufttätt skydd?

Produkten består av stål och polyfibrer, vilket skapar en ogenomtränglig barriär för gnagare och andra skadedjur. Stålullen tillåter dock att både luft och vatten fortsätter att strömma igenom.

När ska stålullen användas?

Så snart man misstänker gnagare kan den gnagarstoppande stålullen användas på varje hål och spricka som en penna får plats genom.

Vad krävs för installationen?

Allt du behöver är stålullen, skyddshandskar, sax och en skruvmejsel med platt huvud för att trycka ullen på plats.

Innovativ och hållbar Schweizisk kvalitetsdesign med respekt för naturen.