GNAGARSTOPP STÅLULL

GNAGARSTOPP STÅLULLGNAGARSTOPP STÅLULL
GNAGARSTOPP STÅLULL
GNAGARSTOPP STÅLULL
GNAGARSTOPP STÅLULL
GNAGARSTOPP STÅLULL
GNAGARSTOPP STÅLULL
GNAGARSTOPP STÅLULL
GNAGARSTOPP STÅLULL
GNAGARSTOPP STÅLULL

Fri från bekämpningsmedel, miljövänligt-effektivt

Stålull stoppar gnagare effektivt och förhindrar gnagare och insekter från att komma in. Det smala nätet av stålull skyddar också mot vind och damm. Sammansättningen av rostfritt stål och polyfiber förhindrar bildning av rost , till skillnad från vanlig stålull.

Tack vare användningen av högkvalitativa material så kommer inte gnagare förbi Rodents stop stålull. Det är Med andra ord en pålitlig och ogenomtränglig barriär. Enkel användning och återanvändning är också betydande fördelar.

  • Rodent stop stålull av rostfritt stål och polyfiber tätar också hål och sprickor i murar och väggar.
  • Resultatet blir att gnagare och parasiter hindras från att ta sig in i hus och andra lokaler.
  • Lätt att installera: skär helt enkelt en bit stålull något större än hålet som skall tätas och placera det på önskad plats.
  • Omfattande tester har visat att Rodent stops stålull är effektivt mot möss , råttor, fåglar och fladdermöss, skalbaggar, sniglar och andra insekter och skadedjur.

Solid design med hög kvalitet och gnagsäkert material

Hål i golv och i sprickor i väggar är ofta platser där möss , råttor , skalbaggar , sniglar och andra insekter och skadedjur lätt kan ta sig in. Därför bör man omedelbart försluta dessa ingångar för att förhindra möss och andra skadedjur att ta sig in.

För att uppnå en pålitlig och säker barriär rekommenderar vi er att använda Rodent stops stålull. Den rostar inte och skadedjur kan inte äta upp den.

Användning: skär en bit något större än den yta som skall förseglas/stängas igen och tryck in stålullen i hålet så det blir tätt. Detta är extremt praktiskt som gör att även små ytor kan tätas igen.

Notera att
Möss kan klämma sig igenom de minsta hålen som är något större än en penna. Därför skall alla sprickor och hål tätas i golv och väggar.

Hur man använder det Gnagarstopp stålull

1.) Stålull för att stoppa gnagare ska alltid hanteras med handskar, använd lämpliga arbets- eller skyddshandskar.

Gnagarstopp stålull

2.) Den gnagarstoppande stålullen ska skäras något större än den öppning du vill täta. Klipp helt enkelt med en sax.

Gnagarstopp stålull

3.) Tryck in den klippta biten av stålull för gnagare jämnt i öppningen tills den är helt stängd. Se till att det inte finns några slitsar eller hål och att öppningen är helt förseglad.

Gnagarstopp stålull

1.) Stålull för att stoppa gnagare ska alltid hanteras med handskar, använd lämpliga arbets- eller skyddshandskar.

2.) Den gnagarstoppande stålullen ska skäras något större än den öppning du vill täta. Klipp helt enkelt med en sax.

3.) Tryck in den klippta biten av stålull för gnagare jämnt i öppningen tills den är helt stängd. Se till att det inte finns några slitsar eller hål och att öppningen är helt förseglad.

Gnagarstopp stålull
Gnagarstopp stålull
Gnagarstopp stålull
Här är några av de vanligaste frågorna
Är stålullen som stoppar gnagare rostfri?

Ja, stålullen är tillverkad av rostfria fibrer, så stålullen rostar inte och kan användas länge.

Kan stålullen användas i eller runt elektriska ledningar?

Stålullen kan användas runt en helt förseglad ledning men inte i kontakt med en öppen elektrisk källa.

Bör man ha handskar på sig vid uppställningen?

När man arbetar med stålull ska man alltid bära arbetshandskar för att undvika skador från det grova materialet.

Finns det några säkerhetsåtgärder som måste vidtas?

Förutom arbetshandskar rekommenderas även ögon- eller ansiktsskydd om arbetet ska utföras på eller över huvudhöjd.

Är stålull mot gnagare skadligt för miljön?

Nåt som är negativt för miljön är att stålullen för gnagare stoppas av naturliga och icke-toxiska material och har därför ingen negativ inverkan på miljön.

Kan stålullen användas som ett lufttätt skydd?

Produkten består av stål och polyfibrer, vilket skapar en ogenomtränglig barriär för gnagare och andra skadedjur. Stålullen tillåter dock att både luft och vatten fortsätter att strömma igenom.

När ska stålullen användas?

Så snart man misstänker gnagare kan den gnagarstoppande stålullen användas på varje hål och spricka som en penna får plats genom.

Vad krävs för installationen?

Allt du behöver är stålullen, skyddshandskar, sax och en skruvmejsel med platt huvud för att trycka ullen på plats.

Innovativ och hållbar Schweizisk kvalitetsdesign med respekt för naturen.