MUSFÄLLA SUPERCAT

MUSFÄLLA SUPERCATMUSFÄLLA SUPERCAT
SUPERCAT® Musfälla packaging
MUSFÄLLA SUPERCAT
MUSFÄLLA SUPERCAT
MUSFÄLLA SUPERCAT
MUSFÄLLA SUPERCAT
SUPERCAT® Musfälla packaging
MUSFÄLLA SUPERCAT
MUSFÄLLA SUPERCAT
MUSFÄLLA SUPERCAT
MUSFÄLLA SUPERCAT

Den blixtsnabba lösningen

 • Inklusive bete, färdig att användas: betet är en naturlig, giftfri produkt och lockar effektivt till sig möss och råttor
 • Utomordentligt höga fångstkvoter: tusentals konsumenter berättar om ett stort antal fångster på kort tid
 • Schweizisk design med kraftfulla fjädermekanismer 
 • Avlägsna de döda gnagarna hygieniskt utan att behöva röra vid dem
 • Musfällan är barnsäker: fällans blixtsnabba bygel avlivar möss, men skadar inte barn eller husdjur
 • För inomhus- och utomhusbruk 
 • Perfekt både för hemmet och industriella platser: fabriker, kontor, bondgårdar och planteringar
 • Reservbete finns att tillgå

Fånga möss med naturligt bete och ett effektivt system

Vanliga musfällor kräver ofta gift, fångar inte ordentligt och är väldigt ohygieniska. De fångade gnagarna måste vidröras för avlägsnande och hela processen är besvärlig och äcklig. Men det behöver inte vara så!

Vår intensiva produktutveckling har gjort det möjligt för oss på Swissinno att konstruera en musfälla som innehåller ett naturligt, giftfritt och mycket effektiv bete och har en ren och kraftfull bygelmekanism. Döda möss kan enkelt avlägsnas utan kontakt och därmed bortskaffas hygieniskt.

  Hur man använder det Musfälla Supercat

  1. Tryck spaken nedåt och ta bort skyddskåpan för betet. SuperCat är nu klar att användas.

  MUSFÄLLA SUPERCAT Installera

  2. Placera ut fällan. Eftersom möss sällan korsar öppna ytor bör du placera fällan med den öppna sidan mot väggen. Kontrollera fällan regelbundet.

  MUSFÄLLA SUPERCAT Placera

  3. Den fångade musen kan snabbt och enkelt tas bort utan att vidröra den genom att trycka ned spaken. Därefter är SuperCat omedelbart klar att användas igen.

  MUSFÄLLA SUPERCAT Töm

  1. Tryck spaken nedåt och ta bort skyddskåpan för betet. SuperCat är nu klar att användas.

  2. Placera ut fällan. Eftersom möss sällan korsar öppna ytor bör du placera fällan med den öppna sidan mot väggen. Kontrollera fällan regelbundet.

  3. Den fångade musen kan snabbt och enkelt tas bort utan att vidröra den genom att trycka ned spaken. Därefter är SuperCat omedelbart klar att användas igen.

  MUSFÄLLA SUPERCAT Installera
  MUSFÄLLA SUPERCAT Placera
  MUSFÄLLA SUPERCAT Töm

  Enkel påfyllning Musfälla Supercat

  Naturligt och giftfritt ersättningsbete för mus- och råttfällor.

  Fyll på fällan snabbt och enkelt med betessprutorna.

  Enkel påfyllning SUPERCAT® Musfälla
  Hur fungerar betet till musfällan?

  Betet är gjort av ett hållbart naturmaterial som möss finner oemotståndligt. Det finns inga gifter i betet.

  Hur lång hållbarhet är det på betet?

  Betet kommer att vara användbart från några veckor till ett par år. Betet kommer tendera att försvinna pga verkan av insekter eller väder om den stått utomhus. Men lukten kommer att bestå så det är möjligt att fånga gnagare även om det är mycket lite kvar av betet.

  Var skall jag placera fällan?

  Placera fällan där man misstänker att det finns möss. Ställ den öppna sidan mot väggen, eftersom möss sällan beträder öppna ytor. Kontrollera fällan med jämna mellanrum.

  Hur ofta kan man använda fällan?

  Fällan "Super Cat“ är väldigt robust och kan användas otaliga gånger.

  Är betet giftigt?

  Nej, betet är en naturlig baserad produkt och innehåller inga gifter. Är säker för barn och husdjur.

  Kan betet bytas ut?

  Ja, vi erbjuder ersättningsbeten som gör din fälla användningsbar under lång tid trots att betet tagit slut.

  Betet är borta, men fällan är tom. Vad har hänt?

  Betet är troligen uppätet av insekter eller sniglar.

  Hur är det med barn och husdjur runt fällorna?

  Musfällan "SuperCat“ är väldigt säker för barn och husdjur.

  Betet äts upp utan att fällan utlöses. Vad kan vara problemet?

  Det finns möss som är särskilt små eller lätta. Det kan också hända att enskilda möss är särskilt försiktiga och inte lägger tillräckligt mycket vikt på utlösaren. Detta resulterar i att de äter betet men fällan utlöses inte. Det finns ett enkelt trick för att göra fällan mer känslig. Sätt ett eller två lager av tejp, till exempel pakettejp eller isoleringstejp, på stödet under spaken. Att höja spaken så här gör fällan känsligare. Fällan är optimalt justerad när du precis kan öppna upp käftarna, utan att fällan omedelbart slås igen.

  Innovativ och hållbar Schweizisk kvalitetsdesign med respekt för naturen.