MUSFÄLLA SUPERCAT

MUSFÄLLA SUPERCATMUSFÄLLA SUPERCAT
SUPERCAT® Musfälla packaging
MUSFÄLLA SUPERCAT
MUSFÄLLA SUPERCAT
MUSFÄLLA SUPERCAT
MUSFÄLLA SUPERCAT
SUPERCAT® Musfälla packaging
MUSFÄLLA SUPERCAT
MUSFÄLLA SUPERCAT
MUSFÄLLA SUPERCAT
MUSFÄLLA SUPERCAT

Den blixtsnabba lösningen

 • Inklusive bete, färdig att användas: betet är en naturlig, giftfri produkt och lockar effektivt till sig möss och råttor
 • Utomordentligt höga fångstkvoter: tusentals konsumenter berättar om ett stort antal fångster på kort tid
 • Schweizisk design med kraftfulla fjädermekanismer 
 • Avlägsna de döda gnagarna hygieniskt utan att behöva röra vid dem
 • Musfällan är barnsäker: fällans blixtsnabba bygel avlivar möss, men skadar inte barn eller husdjur
 • För inomhus- och utomhusbruk 
 • Perfekt både för hemmet och industriella platser: fabriker, kontor, bondgårdar och planteringar
 • Reservbete finns att tillgå

Fånga möss med naturligt bete och ett effektivt system

Vanliga musfällor kräver ofta gift, fångar inte ordentligt och är väldigt ohygieniska. De fångade gnagarna måste vidröras för avlägsnande och hela processen är besvärlig och äcklig. Men det behöver inte vara så!

Vår intensiva produktutveckling har gjort det möjligt för oss på Swissinno att konstruera en musfälla som innehåller ett naturligt, giftfritt och mycket effektiv bete och har en ren och kraftfull bygelmekanism. Döda möss kan enkelt avlägsnas utan kontakt och därmed bortskaffas hygieniskt.

  Hur man använder det Musfälla Supercat

  1. Tryck spaken nedåt och ta bort skyddskåpan för betet. SuperCat är nu klar att användas.

  MUSFÄLLA SUPERCAT Installera

  2. Placera ut fällan. Eftersom möss sällan korsar öppna ytor bör du placera fällan med den öppna sidan mot väggen. Kontrollera fällan regelbundet.

  MUSFÄLLA SUPERCAT Placera

  3. Den fångade musen kan snabbt och enkelt tas bort utan att vidröra den genom att trycka ned spaken. Därefter är SuperCat omedelbart klar att användas igen.

  MUSFÄLLA SUPERCAT Töm

  1. Tryck spaken nedåt och ta bort skyddskåpan för betet. SuperCat är nu klar att användas.

  2. Placera ut fällan. Eftersom möss sällan korsar öppna ytor bör du placera fällan med den öppna sidan mot väggen. Kontrollera fällan regelbundet.

  3. Den fångade musen kan snabbt och enkelt tas bort utan att vidröra den genom att trycka ned spaken. Därefter är SuperCat omedelbart klar att användas igen.

  MUSFÄLLA SUPERCAT Installera
  MUSFÄLLA SUPERCAT Placera
  MUSFÄLLA SUPERCAT Töm

  Enkel påfyllning Musfälla Supercat

  Naturligt och giftfritt ersättningsbete för mus- och råttfällor.

  Fyll på fällan snabbt och enkelt med betessprutorna.

  Enkel påfyllning SUPERCAT® Musfälla

  Automatisk digital avisering och aktivering av Musfälla Supercat Fångst via appen

  Här är några av de vanligaste frågorna
  Hur fungerar betet till musfällan?

  Betet är gjort av ett hållbart naturmaterial som möss finner oemotståndligt. Det finns inga gifter i betet.

  Skall handskar användas när man laddar fällan?

  Handskar skall alltid bäras när man handskar med fällor. Det har inte att göra med människolukten känns av på fällan.Råttor och möss som lever i omkring bebyggelseär inte rädda för människolukten. Att använda skyddshandskar är viktigt för den hygienska skälet. Möss och råttor , antingen dom är döda eller levande , kan överföra farliga smittoämnen genom kontakt med päls eller kroppsvätskor.Handskar skyddar mot infektioner.

  Hur lång hållbarhet är det på betet?

  Betet kommer att vara användbart från några veckor till ett par år. Betet kommer tendera att försvinna pga verkan av insekter eller väder om den stått utomhus. Men lukten kommer att bestå så det är möjligt att fånga gnagare även om det är mycket lite kvar av betet.

  När ska betet bytas ut?

  Betet måste bytas ut om det har blivit mögligt eller kraftigt nedsmutsat på grund av fukt eller regn. För att göra detta, rengör fällan och beteshållaren med varmt vatten och en mjuk borste, torka och fyll sedan på med bete, använd inte tvål eller rengöringsmedel vid rengöringen!

  Hur många fällor ska du sätta ut?

  Det är bättre att sätta ut flera fällor, även om du bara misstänker en mus. Vid ett kraftigare angrepp bör flera fällor sättas upp i alla fall.

  Var ska jag placera fällan?

  Betets attraktionskraft är endast 1-2 meter. Placera fällorna där mössen verkligen springer eller där man kan se musspår (avföringspellets, gnagmärken). Möss springer mest längs väggar, sällan över öppna ytor. Placera alltid fällorna på sidan av väggar eller i hörn, inte mitt i rummet.

  Möss vandrar ofta fram och tillbaka mellan inomhus och utomhus. Att sätta fällor på utsidan av byggnaden kan därför påskynda bekämpningen.

   

  Hur ofta kan man använda fällan?

  SuperCat-fällorna är mycket robusta och kan användas många gånger.

  Är betet giftigt?

  Nej, betet är en naturlig livsmedelsbaserad produkt som inte innehåller några gifter och är säkert för barn och husdjur. Betet innehåller nötter och nötallergiker bör vara försiktiga.

  Kan betet bytas ut?

  Ja, vi erbjuder ersättningsbeten som gör din fälla användningsbar under lång tid trots att betet tagit slut.

  Betet är borta, men fällan är tom. Vad har hänt?

  Betet är troligen uppätet av insekter eller sniglar.

  Vad ska man iaktta när det finns barn och husdjur i närheten av fällorna?

  Musfällan PRO SuperCat är säker för barn och husdjur. Men av hygieniska skäl är det klokt att placera fällorna utom räckhåll för barn och husdjur.

  Vad måste man tänka på när det finns skyddade djur?

  Vissa musarter är strikt skyddade. I Sverige gäller detta buskmus/björkmus och hasselmus. Precis som husmöss lockas dessa till betet och kan också fångas med musfällan. Om dessa arter förekommer eller om detta blir uppenbart under bekämpningen får ingen bekämpning utföras eller en redan påbörjad bekämpning måste avbrytas. Innan några (ytterligare) bekämpningsåtgärder kan vidtas måste tillstånd först inhämtas från Naturvårdsverket. Återetablering med hjälp av levande fällor måste också först godkännas.

   

  Behöver fällan rengöras?

  Enligt vår forskning och våra observationer är använda fällor som luktar mus intressantare och bättre accepterade. Lukten av en död mus stör inte djuren. Fällorna bör därför endast rengöras om de är mycket smutsiga och funktionsstörningar kan uppstå. För att göra detta rengör du fällan med varmt vatten och en mjuk borste utan tvål, torkar den och fyller den sedan på nytt med bete. Bär handskar när du arbetar med fällorna av hygieniska skäl.

  Mössen går inte i fällorna, fällorna godkänns inte?
  • Eliminera alla födokällor. Ju hungrigare mössen är, desto mer sannolikt är det att de visar intresse för betet i fällorna.
  • Ta bort alla spår, avföring och urin. Städa upp i drabbade rum och rengör med hygieniskt rengöringsmedel. Detta stör och förvirrar mössen och fällorna accepteras snabbare. Bekämpning av angrepp underlättas eftersom det är lättare att se var mössen fortfarande är aktiva.
  • Om fällorna inte tas emot väl kan det hjälpa att placera en liten mängd bete, inte större än ett risgryn, framför fällan (förbete).
  • Det kan också vara klokt att använda ett annat bete. Gnagare har också olika smaker. Nutella är ett mycket bra alternativ till jordnötssmör.
  • Ibland är möss också skygga för en typ av fälla. Då kan det hjälpa att prova en annan fälla.

   

  Betet äts upp utan att fällan utlöses. Vad kan vara problemet?

  Det finns möss som är särskilt små eller lätta. Det kan också hända att enskilda möss är särskilt försiktiga och inte lägger tillräckligt mycket vikt på utlösaren. Detta resulterar i att de äter betet men fällan utlöses inte. Det finns ett enkelt trick för att göra fällan mer känslig. Sätt ett eller två lager av tejp, till exempel pakettejp eller isoleringstejp, på stödet under spaken. Att höja spaken så här gör fällan känsligare. Fällan är optimalt justerad när du precis kan öppna upp käftarna, utan att fällan omedelbart slås igen.

  Innovativ och hållbar Schweizisk kvalitetsdesign med respekt för naturen.