TRÄ RÅTTFÄLLAN CLASSIC

Trä Råttfällan classicTrä Råttfällan classic
TRÄ RÅTTFÄLLAN CLASSIC
TRÄ RÅTTFÄLLAN CLASSIC
TRÄ RÅTTFÄLLAN CLASSIC
TRÄ RÅTTFÄLLAN CLASSIC
TRÄ RÅTTFÄLLAN CLASSIC
TRÄ RÅTTFÄLLAN CLASSIC
TRÄ RÅTTFÄLLAN CLASSIC
TRÄ RÅTTFÄLLAN CLASSIC
TRÄ RÅTTFÄLLAN CLASSIC
TRÄ RÅTTFÄLLAN CLASSIC

Den garanterade lösningen!

  • Klassisk design som ännu fungerar
  • Dessa säljs fortfarande mycket till traditionalister som föredrar att använda basprodukter i stället för dagens raffinerade och sofistikerade produkter.
  • Konstruerade för att vara hållbara, tåla robust användning och ha vara effektiva.
  • Som vissa skulle säga; ”Domgamla modellerna är fortfarande bäst”!

Enkel påfyllning Trä Råttfällan classic

Naturligt och giftfritt ersättningsbete för mus- och råttfällor.

Fyll på fällan snabbt och enkelt med betessprutorna.

Enkel påfyllning Trä Råttfällan classic
Här är några av de vanligaste frågorna
Var ska fällan placeras?

Trä Råttfällan classic SuperCat är särskilt lämplig för användning inomhus. Utomhus ska fällan sättas upp i en tunnel eller låda. Detta skyddar fällan från fukt och undviker problem med husdjur och andra smådjur.

Lockbetets attraktionskraft är endast 1-2 meter. Placera fällorna där råttorna verkligen springer eller där man kan se råttspår (avföringspellets, gnagmärken). Råttor springer mest längs väggar, sällan över öppna ytor. Rikta fällan mot väggen eftersom råttor sällan korsar öppna utrymmen.

 

Behöver fällan rengöras?

Enligt vår forskning och våra observationer är använda fällor som luktar mus intressantare och bättre accepterade. Lukten av en död mus stör inte djuren. Fällorna bör därför endast rengöras om de är mycket smutsiga och funktionsstörningar kan uppstå. För att göra detta rengör du fällan med varmt vatten och en mjuk borste utan tvål, torkar den och fyller den sedan på nytt med bete. Bär handskar när du arbetar med fällorna av hygieniska skäl.

Hur ofta behöver fällorna kollas?

Kolla fällorna varje dag , detta är viktigt av olika anledningar, döda möss kan kasseras innan nedbrytningen börjar. I sällsynta fall kan musen fångas i fällan och inte dödas ögonblickligen, utan bara skadas. Då måste den tas bort ur fällan så den kan återladdas och ställas tillbaka eller flyttas till bättre plats efter behov.

Hur många fällor ska du sätta ut?

Det är bättre att sätta ut flera fällor, även om du bara misstänker en råtta. Vid ett kraftigare angrepp bör flera fällor sättas upp i alla fall.

Vad ska man iaktta när det finns barn och husdjur i närheten av fällorna?

Trämusfälla classic är säker för barn och husdjur. Men av hygieniska skäl är det klokt att placera fällorna utom räckhåll för barn och husdjur.

Vad måste man tänka på när det finns skyddade djur?

Vissa djur- och musarter är strikt skyddade (t.ex. i Tyskland skogsmus, gulhalsad mus, hasselmus, igelkottar och sångfåglar). Liksom husmöss lockas dessa till betet och kan fångas med råttfällan. Om dessa arter förekommer eller om detta blir uppenbart under bekämpningen får ingen bekämpning utföras eller en redan påbörjad bekämpning måste avbrytas. Innan några (ytterligare) bekämpningsåtgärder kan vidtas måste tillstånd först inhämtas från Naturvårdsverket. Återetablering med hjälp av levande fällor måste också först godkännas.

Råttorna går inte I fällorna?
  • Eliminera alla källor till mat , ju mer hungrigare dom är desto mer sannolikt är det att de visar intresse för betet i fällorna.
  • Ta bort alla spår: avföring och urin mm , Städa upp drabbade rum och rengör med hygieniska rengöringsmedel. Detta stör och förvirrar råttorna , och fällorna accepteras då snabbare av råttorna. Angreppsbekämpningen underlättas eftersom det är då lättare att se var råttorna är aktiva.
  • Om fällorna inte lockar råttorna så lägg ut ett litet bete(inte större än ett riskorn framför fällan (pre bete)
  • Du kan också använda annat bete vilket ofta kan vara bra , gnagare har olika smak och Nutella kan vara ett bra alternativ till jordnötssmör.
  • Ibland kan råttorna vara försiktiga och ”blyga” för en fälla , då kan det vara bra att prova en annan typ av fälla.

 

 

Innovativ och hållbar Schweizisk kvalitetsdesign med respekt för naturen.