SOLDRIVEN MULLVADSSKRÄMMA SUPERCAT

SOLDRIVEN MULLVADSSKRÄMMA SUPERCATSOLDRIVEN MULLVADSSKRÄMMA SUPERCAT
SOLAR-MAULWURF-VERTREIBER SUPERCAT
SOLAR-MAULWURF-VERTREIBER SUPERCAT
SOLAR-MAULWURF-VERTREIBER SUPERCAT
SOLAR-MAULWURF-VERTREIBER SUPERCAT
SOLCELLE MULDVARPE SKRÆMMER SUPERCAT
SOLAR-MAULWURF-VERTREIBER SUPERCAT
SOLAR-MAULWURF-VERTREIBER SUPERCAT
SOLAR-MAULWURF-VERTREIBER SUPERCAT
SOLAR-MAULWURF-VERTREIBER SUPERCAT
SOLCELLE MULDVARPE SKRÆMMER SUPERCAT

Miljövänlig och återanvändbar

Driver bort gnagare:

 • Täcker ett område på ca 650 m².
 • Avger ljud och vibrationer i intervaller som varningssignaler mot gnagare.
 • Lätt att installera i trädgårdar, parker, golfbanor och idrottsarenor.
 • En solpanel laddar batterierna.
 • Säker för människor och orsakar ingen skada på husdjur.
 • Vattentät så den kan lämnas ut i regn och snö.

Effektiv radie på 650 m² - Perfekt för trädgården

Utformad för att skydda din trädgård från besvärliga gnagare och skadedjur, är Mullvadsskrämman effektiv över ett område på 650 m². Den avger ljudvågor och underjordiska vibrationer som färdas genom tunnelnätverken och driver bort mullvadar och sorkar.

Den är mycket effektiv och det djur- och miljövänliga humana alternativet till dödliga fällor och gifter, men 100 % framgång kan inte garanteras eftersom gnagare i vissa fall blir immuna mot ljudvågorna.

  Solceller möjliggör funktion dygnet runt

  Den soldrivna mullvadsskrämman får energi från ett laddningsbart batteri som försäkrar funktion dygnet runt när det är fulladdat. Vid första montering bör skrämman laddas i solen i upp till två dagar för att den ska fungera effektivt och korrekt. Denna autonoma energikälla är en stor praktisk fördel, eftersom placeringen av skrämman i trädgården inte är beroende av en extern energikälla. 

  Under perfekta omständigheter är skrämman ett enkelt och effektivt sätt att bli av med mullvadar och sorkar, och du slipper använda dig av dödliga fällor och gifter. Vissa förhållanden kan dock påverka skrämmans prestanda. Marken och jorden bör vara relativt fast, för att försäkra optimal överföring av ljudvågor och vibrationer. Lös, mjuk och frusen jord är mindre lämplig. Den soldrivna mullvadsskrämman kan även fungera sämre mot mullvadar och sorkar om de är immuna mot ljudet, eller har hörselskador. 

  Vibrationerna och ljudvågorna som kommer från den soldrivna mullvadsskrämman är självklart helt ofarliga för människor, husdjur och miljön.

   

   

  Hur man använder det Soldriven Mullvadsskrämma SuperCat

  1. Gör ett hål i marken och skjut ner det spetsiga röret. Använd inte en hammare eller överdriven kraft dom kan orsaka skada.

  Soldriven Mullvadsskrämma SuperCat Tryck ner det spetsiga röret i marken

  2. Gör en elektrisk förbindelse mellan den övre delen och röret med hjälp av elektriska kontaktdonet som sitter fastmonterat i enheterna.

  Soldriven Mullvadsskrämma SuperCat Montera rör

  3. Fäst den övre delen av repellern till röret som visas. Se till att enheten inte är planterad så djupt att vattnet kan komma in i röret. Solar Gnagare Repeller bör placeras där solcellen får maximal exponering för solljus, så att batterierna laddas så fullständigt som möjligt. 
  Den första monteringen/installationen kan kräva upp till två dagar av solljus för att få full effektivitet.

  Soldriven Mullvadsskrämma SuperCat Optimal produktriktning

  1. Gör ett hål i marken och skjut ner det spetsiga röret. Använd inte en hammare eller överdriven kraft dom kan orsaka skada.

  2. Gör en elektrisk förbindelse mellan den övre delen och röret med hjälp av elektriska kontaktdonet som sitter fastmonterat i enheterna.

  3. Fäst den övre delen av repellern till röret som visas. Se till att enheten inte är planterad så djupt att vattnet kan komma in i röret. Solar Gnagare Repeller bör placeras där solcellen får maximal exponering för solljus, så att batterierna laddas så fullständigt som möjligt. 
  Den första monteringen/installationen kan kräva upp till två dagar av solljus för att få full effektivitet.

  Soldriven Mullvadsskrämma SuperCat Tryck ner det spetsiga röret i marken
  Soldriven Mullvadsskrämma SuperCat Montera rör
  Soldriven Mullvadsskrämma SuperCat Optimal produktriktning
  Här är några av de vanligaste frågorna
  Mot vilka skadedjur kan man använda Mullvadsskrämman?

  Den bekämpar mullvadar, sorkar och andra små däggdjur som lever under jorden

   

  Har skrämman även en förebyggande funktion?

  Absolut. Den är bättre på att hålla mullvadar borta än på att driva ut en befintlig mullvadspopulation.

   

  Skrämman avger ljud, men de djur som den är avsedd för drivs inte bort. Varför är det så?

  Mullvadsskrämman är ett humant och miljövänligt alternativ till grymma fällor, brutal slakt och giftiga gaser. Det finns dock ingen garanti för att det kommer att lyckas. Det finns ett antal faktorer utanför vår kontroll som kan försämra dess effektivitet. Ljudet från skrämman kan ignoreras av djuren om det inte finns något lämpligt alternativt område att flytta till, eller om levnadsförhållandena i den befintliga bostaden är för bra för att överges.

  Liksom med alla ljudavvisare kan de djur som man riktar sig till med tiden vänja sig vid ljudet från skrämman och därmed bli opåverkade av det. Du kanske kan övervinna denna nackdel om du flyttar repellern till olika platser. Det kan också hända att djur inte reagerar på buller på grund av nedsatt hörsel eller av andra skäl.

  Skrämman avger ljudvågor i alla riktningar över marken. För optimal effektivitet bör den inte sättas upp i närheten av hinder som hårda vägytor, trottoarer eller husgrunder. Ojämna kuperade områden och oregelbundet formade ytor kräver flera skrämmor. För bästa resultat på stora områden bör skrämmorna installeras med 20 meters mellanrum.

  Markens kondition och täthet påverkar skrämmans prestanda, varför en undersökning av området bör göras före installationen. Fast, tät mark ger bästa möjliga ljudvågsöverföring. Lätt, lös jord och frusen eller genomblöt jord leder inte ljudet bra.

   

  För amatörträdgårdsmästare är fördrivning det enda försvaret mot dessa destruktiva, grävande djur.

  Hur många skrämmor bör man använda i en trädgård? Skrämmans räckvidd är upp till 15 meter från apparaten och täckningsområdet är 650 kvadratmeter. I en trädgård på 200-500 kvm räcker det med en enda skrämma. För ojämna eller oregelbundet formade områden eller andra ogynnsamma situationer kan flera skrämmor behövas.

   

  Mina grannar säger att skrämman orsakar hälsoproblem?

  Det är omöjligt. Mullvadsskrämman producerar ett hörbart ljud på 400 Hz som inte har någon inverkan på människors och djurs hälsa. Den uppmätta ljudstyrkan ovanför marken bara några meter från skrämman är redan mindre än 40 decibel likt en viskning av en mänsklig röst.

   

  Förbättra fällornas effektivitet?

  Om skrämmorna placeras i områden där fällor används för att fånga mullvadar och sorkar förbättras fällornas effektivitet. Ljudet från skrämman distraherar djuren från fällorna och förvirrar dem.

   

  Innovativ och hållbar Schweizisk kvalitetsdesign med respekt för naturen.