SORKFÄLLA PRO SUPERCAT

SORKFÄLLA SUPERCATSORKFÄLLA SUPERCAT
SUPERCAT® Fälla för Sorkar PRO packaging
Sorkfälla Supercat
Sorkfälla Supercat
WÜHLMAUSFALLE PRO SUPERCAT
Sorkfälla Supercat
Sorkfälla Supercat
SUPERCAT® Fälla för Sorkar PRO packaging
Sorkfälla Supercat
Sorkfälla Supercat
WÜHLMAUSFALLE PRO SUPERCAT
Sorkfälla Supercat
Sorkfälla Supercat

Unik - Den garanterade lösningen!

 • Enkel installation i en handvändning: dra ut handtaget på fjäderklämmans enhet så långt  det går och fällan är färdigmonterad.
 • Till skillnad från andra fällor, där man behöver ta i ordentligt för att sträcka isär fjädrarna, krävs ingen styrka för att sköta fällan
 • Passar perfekt i ett hål med en diameter på 6 cm och kräver inga omfattande grävningar som andra fällor gör
 • Ger ifrån sig en tydlig visuell signal ovanför marken när den aktiveras. Handtaget faller tillbaka in i fällan.
 • Fångar sorkar i båda riktningarna

Bekämpa sorkar utan bete

När den är riggad integreras SuperCat-sorkfällan i sorkarnas tunnelnätverk och behöver inget lockbete för att vara effektiv. Det finns en känslig utlösare i fällan och när sorken nuddar den, slår fällan igen med stor kraft och dödar sorken direkt med ett kraftigt slag.

Det är väldigt lätt att införliva fällan i tunnelsystemet och där kommer den att fånga sorkar i båda riktningarna. Den är effektiv, säker och miljövänlig.

Certifierad av och registrerad hos svenska Naturvårdsverket som godkänt dödligt fångstredskap utan onödigt lidande, under nummer S56.
https://www.naturvardsverket.se/lagar-och-regler/beslut/fangstredskap/

Garanterad lösning för sorkar i trädgården

Sorkar finns i många trädgårdar, parker, ängar, fält och bondgårdar där de gräver omfattande, störande hålor och äter värdefulla grönsaker och matgrödor. Vår SuperCat-sorkfälla hjälper till att snabbt och fullständigt få slut sådana plågor.

Swissinno använder sin mångåriga erfarenhet av skadedjursbekämpning för att producera de mest effektiva fällorna. En sådan är SuperCat-sorkfällan, som är perfekt utformad för sitt syfte och funktion. 

Hur man använder det Sorkfälla PRO SuperCat

1. Testa marken med den tunnellokaliserande sonden. Sonden kommer plötsligt att lätt gå in när du finner en ränna. Sätt in fällan på detta ställe. 

Sorkfälla PRO SuperCat Tunnellokaliseringssond

2. Gräv ut ett hål på 6 cm  diameter med en hålgrävare. Avlägsna noggrant all lös jord i tunneln. I idealfallet ska tunneln vara så rak och horisontell som möjligt.

Sorkfälla PRO SuperCat Hålskärare

3. Lyft försiktigt upp den utlösta klämenhetens handtag och tryck in fällan i hålet. Om fällan inte fyller ut hålet, sprid då lösa löv eller en bit grästorva runt fällan. Fällan är nu klar för användning.

Kontrollera fällan senast nästa dag. Sorkar kan hittas i fällan oftast inom bara några timmar.

Sorkfälla PRO SuperCat Placera

1. Testa marken med den tunnellokaliserande sonden. Sonden kommer plötsligt att lätt gå in när du finner en ränna. Sätt in fällan på detta ställe. 

2. Gräv ut ett hål på 6 cm  diameter med en hålgrävare. Avlägsna noggrant all lös jord i tunneln. I idealfallet ska tunneln vara så rak och horisontell som möjligt.

3. Lyft försiktigt upp den utlösta klämenhetens handtag och tryck in fällan i hålet. Om fällan inte fyller ut hålet, sprid då lösa löv eller en bit grästorva runt fällan. Fällan är nu klar för användning.

Kontrollera fällan senast nästa dag. Sorkar kan hittas i fällan oftast inom bara några timmar.

Sorkfälla PRO SuperCat Tunnellokaliseringssond
Sorkfälla PRO SuperCat Hålskärare
Sorkfälla PRO SuperCat Placera

FAQs

Här är några av de vanligaste frågorna

Vilken skada orsakar sorkar?
 • Sorkar är växtlivets fiender. De äter de underjordiska delarna av träd, buskar, grönsaker, blommor och gräs. Växtrötter, knölar och lökar är alla mål för dessa glupska skadedjur. Sorkar kan förstöra hela skördar både genom att störa växterna med sitt grävande och genom att förtära växternas rötter.
 • Stråk, gångbanor och trottoarer kan kollapsa när de undergrävs av sorkhålor.
 • När de gräver sina hålor kastar sorkar upp jordhögar som förstör trädgårdars blombäddar och gräsmattor, som sargar ängar och parker och som förstör spelplaner och idrottsplatser och som dessutom gör det omöjligt att klippa gräset.
 • Sorkhålor kan också orsaka allvarlig markerosion och jordskred på backar, vallar och sluttningar, med påföljande risk för översvämning.
 • Sorkar bär på och kan överföra ett antal parasiter och sjukdomar till människor. Loppor, fästingar, kvalster, löss och bandmaskar är vanligtvis närvarande. Även rävens dvärgbandmask (Echinococcus multilocularis), rabies och hantavirus kan finnas, alla dödliga sjukdomar och många andra zoonoser (sjukdomar och infektioner som överförs naturligt mellan ryggradsdjur och människor). 
Hur känner du igen sorkangrepp?
 • Växter vissnar, faller ihop eller kan dras upp med enkelhet på grund av skador under marken. Vanligtvis hittar du högar av uppgrävd jord i området och längs hålornas rutter kommer det ofta att finnas små, avlånga högar.
 • Sorkhålor är ovala, 3-5 cm breda, rena, snygga och jämna, och saknar växtrötter. Hålnätverket sträcker sig över ca 100 kvm med en total tunnellängd på 50-100m.
 • Tunnlarna är normalt stängda.
 • Utgångar och ingångar är ofta synliga på de lätt upphöjda, 5 cm breda sicksackade spåren på markytan som förbinder hålöppningar.
Hur många sorkar finns i ett område?
 • Sorkar är "enslingar", och från oktober till april bor en enda sork i tunnelnätverket.
 • Under parningstiden, från april till oktober, kan dock 2 vuxna föräldrar och upp till 6 avkommor befolka nätverket.
 • Efter att ha fångat en sork med en Swissinno-sorkfälla, sätt upp fällan upprepade gånger, igen och igen, på samma plats tills inga fler sorkar fångas och fällan inte har "triggats".
 • För att vara säker, lämna hålet öppet ytterligare en dag. Om det då inte finns några tecken på grävning eller störning av jorden, finns det förmodligen inga fler sorkar på denna plats och du kan flytta fällan till en annan plats.
Hur många fällor behöver du i trädgården?
 • Det beror på de lokala förhållandena och svårighetsgraden av angreppet, men för en vanlig husträdgård på cirka 200-500 kvadratmeter bör 2 till 4 fällor räcka.
Hur lång tid tar en fångst?
 • Om en fälla inte utlösts en dag efter riggning, finns det förmodligen inga sorkar på platsen och du bör flytta fällan till en annan plats.
Hur skiljer man mellan sorkar och mullvadar?
  • Sorkar, skogsmöss och mullvadar syns ofta samtidigt i trädgården.
  • Mullvadar och sorkar kan enkelt särskiljas från vart djurs typiska högar och passager.
 Sork Mullvad
Jordhög 
  • Flat oregelbunden.
  • Penetreras vanligtvis av gräs eller rötter.
  • 2-3 stora högar och flera små högar. 
  • Sidopassager.
  • Smuligt material avlägsnas med munnen eller skrapas.
  • Hög och rund, bara jord och stenar.
  • Flera ganska likformiga högar med jämna mellanrum.
  • Passage går från mitten och nedåt.
Fällans skötsel
 1. Fällor ska tvättas endast med varmt vatten. Använd aldrig tvål, tvättmedel eller rengöringsmedel. Fällor bör aldrig oljas, även med luktfria oljor.
 2. Olja kan förhindra att fällor fungerar korrekt.
Sorkfällans tillträdesportaler är täppta med jord. Varför?
Förmodligen har en mullvad i tunneln stött på fällan och, eftersom den ser den som en ovälkommen inkräktare, blockerat den den med jord. 
Även sorkar kan stoppa jord i fällan. Men då inte lika tilltäppt som mullvaden. Skölj i så fall fällan med vatten och fyll på efter några dagar. Det kan hjälpa att 15cm framför och bakom fällan öppna upp gången med hålklipparen. De ytterligare öppningarna avleder sorken från fällan.

Ett annat knep är att inte bara rigga fällorna, utan att samtidigt skada resten av tunnelsystemet så mycket som möjligt. Ös ner alla högar av jord och skada lägre utrustning med sökpinnen. Denna massiva störning kan också distrahera från fällan. Om allt det inte hjälper, byter erfarna jägare ibland fällan om den inte fungerar med den här modellen.

Innovativ och hållbar Schweizisk kvalitetsdesign med respekt för naturen.