MYGGSTOPPLYKTA

MYGGSTOPPLYKTAMYGGSTOPPLYKTA
MYGGSTOPPLYKTA
MYGGSTOPPLYKTA
MYGGSTOPPLYKTA
MYGGSTOPPLYKTA
MYGGSTOPPLYKTA
MYGGSTOPPLYKTA
MYGGSTOPPLYKTA
MYGGSTOPPLYKTA
MYGGSTOPPLYKTA
MYGGSTOPPLYKTA
MYGGSTOPPLYKTA
MYGGSTOPPLYKTA
MYGGSTOPPLYKTA
MYGGSTOPPLYKTA

Utomhus Långsiktig effekt!

  • SWISSINNO lyktan stoppar effektivt myggor och skrämmer bort myggor som stör din utomhusvistelse (på pation terrassen, balkongen, trädgården) och dina friluftsaktiviteter (camping, fi ske, grillning).
  • Den aktiva substansen som avges av ljusets värme skyddar mot mygg i 4 timmar. Räcker till ett område som är större än 20 m2.
  • Utöver anti-myggfunktionen, är det en elegant kvällslykta som ger en varm atmosfär.
  • Mattan innehåller BITREX, ett bittermedel som hindrar barn och djur från att förtära det.
  • En påfyllningsförpackning med mattor och ljus för 12 tim skydd fi nns tillgänglig.

Hur man använder det Myggstopplykta

Före användning, se indikationer och läs instruktionerna. Förvaras oåtkomligt för barn. Biocider skall användas på ett säkert sätt.

Innehål: 500mg d-Allethrin (21.5% w/w)

Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

Vårning: Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Myggstopplykta
Myggstopplykta
Myggstopplykta

Före användning, se indikationer och läs instruktionerna. Förvaras oåtkomligt för barn. Biocider skall användas på ett säkert sätt.

Innehål: 500mg d-Allethrin (21.5% w/w)

Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

Vårning: Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Myggstopplykta
Myggstopplykta
Myggstopplykta

Påfyllning Myggstopplykta

12h påfyllningsförpackning

36h påfyllningsförpackning

Påfyllning Myggstopplykta

Nedladdningar

Innovativ och hållbar Schweizisk kvalitetsdesign med respekt för naturen.