Gift ødelægger havenes flora og fauna.

Mulvarpefælden PRO SuperCat virker specifikt mod markmus og mulvarpe uden utilsigtet skade.

Mulvarpe æder dine planter!

Direkte kontrol forhindrer uoprettelig skade og afgrødefejl.

SUPERCAT® Mosegris- og markmusfalde PRO packaging
MOSEGRIS - OG MARKMUSFÆLDE SUPERCAT
MOSEGRIS - OG MARKMUSFÆLDE SUPERCAT
MOSEGRIS - OG MARKMUSFÆLDE SUPERCAT
MOSEGRIS - OG MARKMUSFÆLDE SUPERCAT
MOSEGRIS - OG MARKMUSFÆLDE SUPERCAT
SUPERCAT® Mosegris- og markmusfalde PRO packaging
MOSEGRIS - OG MARKMUSFÆLDE SUPERCAT
MOSEGRIS - OG MARKMUSFÆLDE SUPERCAT
MOSEGRIS - OG MARKMUSFÆLDE SUPERCAT
MOSEGRIS - OG MARKMUSFÆLDE SUPERCAT
MOSEGRIS - OG MARKMUSFÆLDE SUPERCAT

Mosegris - og Markmusfælde PRO SuperCat

Unik - Den garanterede løsning!

 • Simpelt og hurtig at sætte op. Træk håndtaget op og fælden er klar. Erstatter de ofte besværlige opsætninger som i andre fælder.
 • Kræver ingen strøm
 • Passer ned i 6 cm diameter hul, og behøver ikke omfattende udgravninger, som ved andre fælder. 
 • Giver en nem visual visning når fælden er blevet aktiveret……håndtaget falder ned. Andre typer af fælder kræver at man graver op for at se om noget er blevet fanget.
 • Fanger markmus fra begge retninger.

Bekæmp studsmus uden lokkemad

Når den sættes op og er klar, så integreres SuperCat musefælden i studsmusens eget tunnelnetværk og behøver ingen lokkemad for at være effektiv. Der er en sensitiv udløser i fælden, og når studsmusen puffer til den, vil fælden lukke sig sammen med sådan en kraft, at studsmusen dræbes med det samme af det kraftfulde slag.

Det er meget nemt at indføre fælden i tunnelsystemet og der vil den fange studsmusen i begge retninger. Den er effektiv, virksom, sikker og miljøvenlig. 

  Garanteret løsning til studsmus i haven

  Studsmus kan findes i mange haver, parker, på enge, marker og landbrugsjord hvor de graver store, forstyrrende huler og spiser værdifulde grøntsager og afgrøder. Vores SuperCat studsmusefælde hjælper med at stoppe sådan en pestilens fuldstændigt. Swissinno anvender de mange års erfaring indenfor skadedyrskontrol til at skabe den mest effektive fælde. En fælde som SuperCat studsmusefælden er perfekt  designet til dets formål og funktion. 

  Professionelt tilbehør til den bedste markmus fælde Mosegris - og Markmusfælde PRO SuperCat

  25 cm lang gangfinder 

  Forstærket skæringsredskab til huller på 6 cm i diameter

  Professionelt tilbehør til den bedste markmus fælde Mosegris - og Markmusfælde PRO SuperCat

  Sådan bruges det Mosegris - og Markmusfælde PRO SuperCat

  1. Find skadedyrstunnelerne.

  Find den underjordiske tunnel med metal pinden, den vil pludselig gå ned I Jorden uden modstand, når du har fundet en tunnel. Ideelt er det at placere fælden hvor tunnelen er lige og vandret.

   Find skadedyrstunnelerne

  2. Skær et hul ind i tunnelen.

  Brug hul skæren ved at dreje den og lav et pænt vertical hul på 6 cm ned I tunnelsen, plus en ekstra 2 cm ned I bunden af tunnelen. Forsigtig løft løst jord op fra tunnelen, eller tryk det flat ned.

  Skær et hul ind i tunnelen

  3. Indsæt fælden.

  Sæt fælden forsigtigt ned I hullen og træk fjedren / håndtaget op, kom løse blade eller græs rundt om fælden for at der ikke kommer luft eller lys ned i hullet, fælden er nu klar til brug. Tjek fældende løbende og senest dagen efter opsætningen. Du vil ofte se et resultat efter blot nogle få timer.

  Indsæt fælden
   Find skadedyrstunnelerne

  1. Find skadedyrstunnelerne.

  Find den underjordiske tunnel med metal pinden, den vil pludselig gå ned I Jorden uden modstand, når du har fundet en tunnel. Ideelt er det at placere fælden hvor tunnelen er lige og vandret.

  Skær et hul ind i tunnelen

  2. Skær et hul ind i tunnelen.

  Brug hul skæren ved at dreje den og lav et pænt vertical hul på 6 cm ned I tunnelsen, plus en ekstra 2 cm ned I bunden af tunnelen. Forsigtig løft løst jord op fra tunnelen, eller tryk det flat ned.

  Indsæt fælden

  3. Indsæt fælden.

  Sæt fælden forsigtigt ned I hullen og træk fjedren / håndtaget op, kom løse blade eller græs rundt om fælden for at der ikke kommer luft eller lys ned i hullet, fælden er nu klar til brug. Tjek fældende løbende og senest dagen efter opsætningen. Du vil ofte se et resultat efter blot nogle få timer.

  4. Nyd din have uden musefri.

  Nyd din have uden musefri
  Her er nogle af de oftest stillede spørgsmål
  Hvilken skade kan studsmus forårsage?
  • Studsmus er plantelivets fjende. De spiser de underjordiske dele af træer, buske, grøntsager, blomster og gras. Planterødder, knolde og løg er alle ofre for disse gradige skadedyr. Studsmus kan skade en hel høst ved både at forstyrre planterne med deres huler og når de spiser planternes rødder.  Stier, gangbroer og fortove kan bryde sammen af studmusenes huler.           
  • Når studsmusene graver deres huler, kaster de jordbunker op, som ødelægger blomsterbed og  græsplæner samt enge og parker. De ødelægger også lege- og sportspladser samtidig med, at det bliver umuligt at slå græs.
  • Studsmusenes huler kan også forårsage jorderosion og jordskred på skråninger, dæmninger og skrænter med en konstant risiko for oversvømmelse. Studsmus er smittebærer og kan overføre en række parasitter, og sygdomme, lopper, tæger, lus og bændelorme er ofte til stede.
  • Der kan på disse også findes Rævens dværdbændelorm (Echinococcus multilocularis), rabies og hantavirus, hvilket alle er dødelige sygdomme, samt andre zoonoser (sygdomme og infektioner som naturligt overføres mellem hvirveldyr og mennesker).
  Hvordan genkender man studsmuseangreb?
  • Planter visner, falder om eller kan let trækkes op af jorden på grund af skaden under dem. Normalt vil du finde små høje af jord, der er blevet gravet op i området, og langs vejkanten vil der være små langstrakte dynger. 
  • Studsmusehuler er ovalformede, 3-5 cm brede, pænt opryddet blottet af planterødder. Hulenetværket strækker sig over 100 kvadratmeter med en total tunnellængde på 50-100 meter. 
  • Tunellerne er normalt lukket af. 
  • Udgange og indgange er ofte synlige på de lethævede, 5 cm brede, zigzaggede stier på jordoverfladen der forbinder tunnelåbningerne. 
  Hvor mange studsmus kan der være på et område?
  • Studsmus er "enspændere" og fra oktober til april kan en enkel studsmus bebo et helt tunnelnetværk. 
  • I løbet af paringssæsonen,fra april til oktober, kan der dog være 2 voksne og optil 6 studsmuseunger i tunnelnetværket. Efter en studsmus fanges med Swissinno studsmusefælden, så sæt fælden op igen og igen på det samme sted indtil der ikke længere er studsmus at fange og indtil fælden ikke længere "aktiveres".
  • For at være helt sikker på, at de er væk, så lad fælden stå en ekstra dag. Hvis der ikke er tegn på at de har gravet yderligere eller forstyrrelser i jorden, så er det højst sandsynligt ikke flere studsmus på stedet og du kan derfor flytte fælden til et andet område. 
  Hvor mange fælder har man brug for i haven?
  • Det afhænger af de lokale omstændigheder og hvor slemt angrebene er, men for en normal have på omkring de 200-500 kvadratmeter, så burde 2 til 4 trapper være nok.
  Hvordan ser man forskel på studsmus og muldvarpe?
  • Studsmus, markmus og muldvarpe befinder sig ofte i haven på samme tid. 
  • Muldvarpe og studsmus kan skelnes ud fra deres passageveje og bunker i forhold til hvert dyr. 
   Studsmusmuldvarpe
  jordbunker 
  •  
  • flad uregelmæssige
  • Ofte går græs og rødder igennem dem
  • 2-3 store jordbunker og adskillige små bunker
  • Sidelæns passageveje
  • smuldrende materialer fjernes med munden eller skrabes
  • Høj og rund, kun jord og sten
  •  
  • Mange ensartede jordbunker med regenmæssige mellemrum
  • Passagevejen går fra midten og nedad
  Hvor lang tid tager det at fange en studsmus?
  • Hvis fælden ikke er blevet "aktiveret" efter den første dag i haven, så er der høsjt sandsynligt ingen studsmus på stedet. Derfor bør du flytte fælden til et nyt område. 
  At håndtere fælderne
  • Fælderne må kun vaskes med varmt vand. Brug aldrig sæbe, rengøringsmidler eller rensemidler. Fælderne må aldrig smøres med olie, selv ikke lugtfri olie. Olie kan forårsage at fælderne ikke fungerer korrekt. 
  Fremmede lugte på en fælde?
  • Studsmus og markmus har en sharp lugtesans og viger sig væk fra ukendte lugte.
  • Nye fælder kan renses af "fremmede" lugte ved at grave dem ned i havejord i få dage før de tages i brug. Fælder der allerede tages i brug skal regelmæssigt vaskes med varmt vand. Når man arbejder med fælder, skal man først huske at vaske hænderne i varmt vand. Brug ikke sæbe når fælderne eller hænderne vaskes og undgå at have plejeprodukter med parfume på hænderne. 
  • Hold kun i den øverste del af fælden eller håndtaget, når du håndterer en fælde; rør ikke ved de nedre dele eller cylinderen. Tag handsker på når du er i kontakt med fælden eller jorden, hvor fælden skal placeres for at undgå urenheder ved at overføre advarende lugte og af hygiejniske årsager beskytte dig selv. 
  • Fælder skal opbevares i lugt-frie områder, et rum med god udluftning såsom et skur. En garage hvor man kan lugte benzin, olie og os fra køretøjer er ikke et ideelt sted.
  Hvorfor er åbningen til studsmusefælden tilstoppet med jord?

  Det kan muligvis være at en studsmus har opdaget din fælde, og på grund af det set det som en ubuden gæst og derfor har blokeret det med jord. 

  Studsmus kan også finde på at skubbe jord ind i fælden, men ikke nær så klumpet sammen som en muldvarps. I dette tilfælde skal fælden renses med vand og genopfyldes efter få dage. Det kan hjælpe at lave huller med hulfræseren 15 cm foran og bag fælden, så man nemmere kan åbne fælden. Den alternative åbning afleder muldvarpen fra fælden. 

  Et andet trick er ikke blot at opsætte fælden, men også beskadige resten af tunnelsystemet så meget som muligt. Skub alle jordbunker nedad og beskadig det under med gangfinderen. Disse store forstyrrelse kan distrahere dem fra at opdage fælden. Hvis det dog ikke virker, så må selv erfarne jægere udskifte fælden, hvis løsningen ikke fungerer med denne model. 

  Bærer studsmus og markmus sygdomme som kan smitte mennesker og dyr?

  Studsmus bærer på en del parasitter og sygdomme og kan smitte mennesker. Lopper, tæger, mider, lus og bændelorme er ofte til stede. Man kan også finde dværgbændelorme (Echinococcus multilocularis), rabies og hantavirus, alle dødelige sygdomme, samt andre zoonoser (sygdomme og infektioner der naturligt overføres mellem hvirveldyr og mennesker). At disse årsager skal der altid tages handsker på når fælder opsættes. Hænder og arme skal også vaskes grundigt efter arbejde med fælder. 

  Innovativt og bæredygtigt Schweizisk kvalitetsdesign med respekt for naturen.