TietokeskusKaikki mitä sinun tulee tietää tuhoeläimistä.

Selvitä, mikä jyrsijä on ongelmien aiheuttaja
ja mitä merkkejä kannattaa seurata, laajemman
infestaation estämiseksi.

Knowledge Lady

Menestys innovaatioiden avulla!

SWISSINNO - " we protect what you love "

SWISSINNO - nimi edustaa funktionaalista Sveitsiläistä suunnittelua, korkeaa laatua ja huippulaatuisia Eurooppalaisia tuotteita. Sydämenasiamme työssämme on ihmisten ja heidän  yksityisalueidensa suojaaminen tuhoeläimiltä. Samalla huolellisesti varmistamme ekologisen kestävän kehityksen,  ympäristönsuojelun ja asianmukaisen lajikohtaisen käsittelyn tuhoeläimille. Luontoa kunnioittaen.

Visionäärinen ajattelu ja innovatiivinen työskentelytapa ovat olennaisia tuotekehittelyssämme, näin saavutamme jatkuvasti uusia virstanpylväitä. Me asetamme standardit tuholaistorjunnalle ja olemme johtavassa asemassa Euroopassa. Menestyksemme perustuu yrityskulttuurillemme tunnusomaiseen keskinäiseen arvostukseen, kunnioitukseen ja rehellisyyteen työntekijöitämme, tavarantoimittajiemme, asiakkaitamme, sekä kuluttajia kohtaan.

Muokkaamme tuholaistorjunnan tulevaisuutta aktiivisesti.

Innovatiivinen ja ympäristöä säästävä. Sveitsiläistä korkealuokkaista suunnittelua, luontoa kunnioittaen.